Akutt pasientkø

Hver dag ringer telefonen 
på Hjelset med spørsmål 
om akuttinnleggelse i 
psykiatrien. Ofte er der 
16 pasienter på avdelinga som er dimensjonert for 
12 sengeplasser.

– Vi er opptatt av å kunne tilby alternative tilbud som i mange tilfeller vil være et bedre tilbud for pasienten enn sengeplass på en lukket avdeling, sier klinikksjef Ketil Gaupset. foto: Svein Magne Harnes 

Nyheter

I et gammelt murbygg på Hjelset holder Seksjon for akuttpsykiatri til. Inne er der sengeplass for 12 pasienter.

Overbelegg på akutten

Men køen av pasienter som vil bli innlagt eller som henvises av legen, er stor.

– Til tider har der vært 16–17 pasienter på avdelinga som er dimensjonert for 12 pasienter. Bygningsmessig er det ikke noe problem, for vi klarer å ta imot pasientene, og vi setter inn ekstra bemanning, men vi er opptatt av at mange i stedet for å bli innlagt på en lukket døgnpost kunne fått et annet og bedre tilbud, sier klinikksjef Ketil Gaupset til Romsdals Budstikke.

Det store trøkket inn mot akuttposten på Hjelset var også noe internkontrollen i Helse Midt-Norge festet seg med da de var på besøksrunde. Internkontrollen har derfor bedt Helse Møre og Romsdal sette inn tiltak for å løse problemene med overbelegg på Hjelset.

Tidligere var Hjelset psykiatriinstitusjonen for hele Møre og Romsdal. Etter omorganisering for noen år siden ble ansvaret for pasientene delt mellom Hjelset og Ålesund. De tyngste sikkerhetspasientene skal Brøset i Trondheim.

– Har dere for få akuttplasser på Hjelset, klinikksjef Gaupset?

– Det pågår en vurdering av hva som er riktig kapasitet for akuttpsykiatrien. Vi skal også prøve å frigjøre sengeplasser ved de distriktspsykiatriske sentrene på Knausen i Molde og Nordlandet i Kristiansund for å kunne ta imot akuttpasienter her.

Alternativ til Hjelset

Ketil Gaupset sier videre:

– Det må ikke være slik at personer skal legges inn på Hjelset fordi det er det eneste tilbudet vi har. Vi er opptatt av å kunne tilby alternative tilbud som i mange tilfeller vil være et bedre tilbud for pasienten enn sengeplass på en lukket avdeling.

– Hva slags tilbud kan det være?

– Vi har fått pålegg om å etablere ambulant akutteam som kan rykke ut til pasientens bokommune utenom vanlig kontortid. Da kan vi få avverget innleggelser på Hjelset som ikke er nødvendig. Slik utvidet åpningstid håper jeg er på plass fra årsskiftet av, sier han.

– Det må avklares om det skal være ett eller to utrykningsteam i Nordmøre og Romsdal før vi etablerer ambulante akutteam, sier Gaupset.