Vil fjerne AMK i Molde

Direktøren i Helse Midt-Norge vil legge ned AMK-sentralen i Molde

AMK-sentralen: AMK-sentralen ved Molde betjener blant annet medisinsk nødtelefon 113, og er viktig for kontakten mellom sjukehus og befolkningen og samarbeidspartnere. Direktøren i Helse Midt-Norge foreslår å legge ned AMK i Molde og samle AMK-oppgavene i Ålesund.Foto: Kjell Langmyren 

AMK-struktur: John Harry Kvalshaug i Helse Møre og Romsdal.  

Nyheter

Dagens AMK-sentral ved Molde sjukehus bør legges ned. 
Én AMK-sentral i Ålesund bør betjene hele fylket, foreslår adm. direktør Trond Michael Andersen 
i Helse Midt-Norge.

Forslaget fra direktøren i Helse Midt-Norge kommer i et brevet til Helse Møre og Romsdal om ny AMK-struktur for Midt-Norge.

Direktør Trond Michael Andersen sier til Romsdals Budstikke at det viktigste er å få en løsning for AMK-sentralene (Akutt medisinsk kommunikasjonssentral) som gir den sikreste tjenesten og holder den beste kvaliteten.

– Vi finner aldri ett alternativ som er hundre prosent rett og ett alternativ som er hundre prosent feil. Vi har vurdert alle faglige argumenter, og vil ha synspunkter på hvordan helseforetakene ser på vårt forslag til struktur, sier direktør Andersen.

En sentral i fylket

Helse Midt-Norge foreslår:

*  En AMK-sentral i Helse Møre og Romsdal, lagt til Ålesund.

* Opprettholdelse av AMK-sentralen ved St. Olavs Hospital i Trondheim.

* Opprettholdelse av AMK-sentralen i Namsos i Nord-Trøndelag.

Forslaget innebærer at AMK-sentralen i Molde blir lagt ned. Funksjonene som sentralen i Molde har med å betjene akuttmedisinsk nødtelefon (113), være knutepunkt for kommunikasjonen innad i sjukehuset, mellom sjukehusa og med nødtjenester fra andre aktører, flyttes til Ålesund. Dette gjelder også kommunikasjonen mellom sjukehusa og kommunenes helsetjeneste.

AMK-operatørenes kompetanse

I brevet til Helse Møre og Romsdal står det om scenarier som er vurdert, og at analysen viser at det er manglende kompetanse/erfaring hos AMK-operatør.

– Er det noen spesiell hendelse som har vist at dagens AMK-sentral i Molde ikke er god nok eller har riktig kompetanse?

– Det er hypotetiske scenarier.

– Det står at denne delen av analysen er erfaringsbasert?

– Hvor erfaringene er hentet fra, vet ikke jeg, men det er trolig hentet fra erfaringer internasjonalt. Det blir i alle fall feil å henge ut ett fagmiljø for en spesiell hendelse, sier direktør Andersen.

Helse Midt-direktøren understreker at dette er et forslag, og at Helse Midt er i en prosess rundt AMK-sentralene.

Han ber om innspill fra Helse Møre og Romsdal innen 24. oktober. Avgjørelsen fattes i Helse Midt-styret 6. november.

Styreleder ukjent med anbefalingen

Styreleder John Harry 
Kvalshaug visste ikke at 
Helse Midt hadde klar 
anbefalingen om å legge 
ned AMK-entralen i Molde, bare sju dager etter at Helse Møre og Romsdal hadde kritisert prosessen.

Tirsdag 27. august holdt styret i Helse Møre og Romsdal møte. Der tok styret til orientering at Helse Midt-Norge vil investere 40 millioner kroner i nye og bedre lokaler til AMK-sentralen ved Ålesund sjukehus. Samtidig kritiserte styret Helse Midt for å komme med investeringen før det var avklart hvor mange AMK-sentraler det skal være.

2. september anbefalte Helse Midt å legge ned AMI i Molde.

– Visste du da styremøtet ble holdt, at Helse Midt-Norge hadde sin anbefaling om struktur for AMK-sentraler klar, styreleder Kvalshaug?

– Nei, ikke i det hele tatt. Derfor poengterte jeg så sterkt at vi burde tatt strukturdebatten før vi kom til investeringer.

– Er Helse Midts tilrådning om å legge ned AMK-sentralen i Molde en logisk løsning?

– Jeg vil ikke si noe om det før jeg har fått lest sakspapirene og sett hvilke argumenter både Helse Midt og vår egen direktør bringer på banen, sier styreleder John Harry Kvalshaug.