- Aksepterer aldri sjukehus utenfor Molde

Torgeir Dahl etterlyste helseministeren på 300-årsjubileum for sjukehuset.

Torgeir Dahl brukte jubileet til å slåss for at sjukehushistorien i Molde skal overleve også dette helseforetaket. Foto: Bjørn Sture Eikrem, Helse M&R 

Nyheter

Molde sjukehus feirer jubileum denne helga, og Molde-ordfører Torgeir Dahl (H) brukte anledningen til spark mot både helsedepartementet, statsministeren og helseforetaket.

- Det er en feiring med bismak, sa Dahl og viste til at politikere tidligere hadde lovet at et nytt sjukehus skulle stå ferdig til dette jubileet.

- Så seint som i forrige valgkamp 2. september 2009 slo daværende helseminister Bjarne Håkon Hansen fast at byggestart nytt sjukehus i Molde skulle være i 2012. Slik er det ikke blitt. Usikkerheten er større enn noensinne. Verken sjukehusmodell eller beliggenhet er avklart. Vi er forespeilet en avklaring i løpet av 2014, sa Dahl.

Hvor er Støre?

- Jeg registrerer at den egentlige eieren av sykehusene ikke er med på jubileet. Et 300-årsjubileum er normalt en arena for ansvarlig minister, og særlig i forbindelse med valg. Helse og omsorgsminister Jonas Gahr Støre er ikke her. Ei heller noen av hans statssekretærer. Derimot registrerer jeg at ministeren har gått ut og nærmest garantert fortsatt akuttfunksjoner f eks på Røros sykehus, sa Dahl.

Han tok også med statsministeren i talen:

- Jens Stoltenberg uttalte på et valgkampstunt på Sunndalsøra at han er sikker på at det finnes enn tomteplassering som både Nordmøre og Romsdal, Molde og Kristiansund vil være fornøyd med. Jeg kan ikke uttale meg på vegne av Kristiansund, men registrerer at direktør Astrid Eidsvik har uttalt at Eikrem-alternativet ikke er akseptabelt for Kristiansund.

Klar melding

- La meg gi et tydelig signal: Molde og Romsdal vil aldri akseptere at en 300 års stolt sjukehustradisjon i Molde blir brutt. Det betyr at bygging av det nytt felles akuttsykehus for N&R må skje i aksen Molde-Hjelset.

Han viste til en lang og stolt historie med sjukehusdrift i Molde

- Sjukehusdrift i Molde er eldre enn Den Franske Revolusjon og 30 år før Molde fikk bystatus; mer enn 110 år før Rikshospitalet (1826) og 170 år før Ullevål sykehus (1887).

- Molde har lange og stolte sjukehustradisjoner. Vi var et nasjonalt tyngdepunkt innenfor sykehusdrift med fire parallelle sjukehus i drift. Og fortsatt er Molde sjukehus til tross for svekkelse av funksjoner det 21. største sykehuset i Norge, sa Dahl som også brukte  Kjell Erik Strømskags tre doktograder som eksempel på den faglige kvaliteten og ambisjonene i Molde.

- Må tillegges vekt

- Jeg registrerer at det er sterke krefter, også innenfor helseforetaket selv og HMN, som mener at denne faglige kulturen ikke må tillegges vekt i vurderingen av de ulike sykehuslokaliseringene. Men: Gode sykehus er i sannhet mer enn flotte, moderne sykehusbygg. Primært dreier det seg om faglighet i dybde og bredde og god samhandling mellom de ulike fagene.

- Det faktum at Molde har en sterk sykehuskultur har selvsagt stor betydning for fremtidig evne til rekruttering. Molde sykehus er fortsatt meget attraktiv for turnuskandidater og nyutdannede leger og sykepleiere. Sterke faglige kulturer er sårbare. Det tar lang tid å bygge opp, men er lett å ødelegge, sa Dahl som brukte Kjell Erik Strømskags doktorgrad som avslutning på talen:

- Tittelen på Kjell Erik Strømskags siste disputas er "og nå skal jeg dø”. Sjukehushistorien i Molde skal ikke dø!, sa moldeordføreren på jubileumsarrangementet på Lundavang.