Varetektsfengslet for tjuveri

Åtte rumenere varetektsfengslet i fire uker for tjuveri av påhengsmotorer.
Nyheter

Til sammen åtte rumenske statsborgere er siktet for overtredelse av straffeloven § 257, konkret gjelder det tjuveri av to påhengsmotorer og forsøk på tjuveri av en tredje. Tjuveriene skjedde ved en flytebrygge på Holm i Rauma onsdag.

En av påhengsmotor-eierne skal ha observert tre personer som var i ferd med å demontere en påhengsmotor på Holm onsdag og varslet politiet. Flere patruljer rykket ut til stedet og pågrep de åtte personene som nå er siktet. På vegstrekningen fant politiet også to påhengsmotorer liggende i vegbanen.

Politiet la fredag frem begjæring om varetektsfengsling av alle åtte personer. Ingen av de åtte har erkjent straffeskyld, men Romsdal tingrett fant at det var grunn nok til å mistenke alle for lovbruddene og vedtok dermed begjæringen. Alle åtte rumenere kan dermed holdes i varetekt frem til 20. september.