Ap på veg opp, Høyre tilbake

Ap går litt fram i fylket, og vil kjempe om flere velgere. Høyre går tilbake, men er fornøyd med høg oppslutning. Om sjukehus, er partiene enige - og uenige. Botten (Ap): – Ønsker absolutt ikke funksjonsfordeling mellom sjukehusa.
Nyheter

Regjeringsparitene og Frp har strevd, mens Høyre har fosset fram på meningsmålinger den siste tiden.

Men på junimålingen Respons har gjort på oppdrag fra Adresseavisen, går Ap en smule fram fra marsmålingen, og Høyre klart tilbake (se grafikk). 

Likevel leder Høyre fortsatt klart i Møre og Romsdal. For hver gruppe på 100 velgere som har bestemt seg, ville 25 i dag stemt på Ap, og 32 på Høyre. Mens 15 ville stemt på Frp - nær en halvering fra siste stortingsvalg.

Hadde det vært stortingsvalg i dag, ville Ap Møre og Romsdal mistet en av sine tre representanter på Tinget,  Frp ville mistet to av sine tre, mens Høyre på Mørebenken ville fått tre representanter, to flere enn i dag.

Vil stå på

- Kommentar til meningsmålingen?

- Meningsmåling er ikke valg, men uansett er tillitsvalgte og medlemmer nå tent på å drive valgkamp, sier Else-May Botten, førstekandidat på Ap Møre og Romsdals stortingsliste.

Helge Orten, førstekandidat for Møre og Romsdal Høyre, ser ikke mørkt på klar nedgang for Høyre:

- Alle målinger over 30 prosent betyr tre kandidater på Tinget, det er vi veldig fornøyd med.

- Ap har 16 prosent oppslutning i Romsdal, mot 33 på Nordmøre. Hvordan vil dere gjenvinne tilliten i Romsdal?

- Ap har alltid stått sterkt på Nordmøre, men det er liten tvil om at sjukehussaken har skadet oss i Romsdal. Vi har nå økt lånemulighetene til sjukehusbygg, som bedre skal sikre finansiering av nye sjukehus. Ellers er våre kjernesaker næringspolitikk som sikrer folk arbeid, og dermed mulighet for spennende liv, og et kjempeløft på samferdsel, blant annet med Møreaksen og ferjefri E39, sier Botten. Og legger til at trygg økonomisk styring er Aps viktigste budskap i valgkampen.

Sjukehus-prio

- Godtar dere at psykiatribygg  på Østmarka bygges før nytt sjukehus her, om deres planer er ferdige først?

- Nei, det er ikke aktuelt å godta. Og vi vil presse på for at helseministeren også er tydelig på det, sier Botten. 

Helge Orten er like tydelig på at 1. plass er 1. plass på lista:

- Selv når Ap har kopiert vårt forslag om økt lånemulighet, blir det en utfordring å finansiere nytt sjukehus, om det ikke skal bygges enda et nybygg, sier han.

Høyre vil for øvrig utrede et statlig Helsebygg som kan planlegge og betale nye sjukehus, i tråd med en nasjonalt vedtatt helseplan.