Advarer mot nedlegging av Grønn Omsorg

– Hvorfor er det alltid de svakeste som rammes?

- Nei: - Det er vanskelig å bygge opp slike tilbud. Rive ned gjør man på en dag, sier (f.v.) Else Jørgensen, Ragnhild Michaelsen og Wenche M. Heggdal ved Høgskolen. 

Dette er saka:
  • Kari Fløystad og Ole Arnfinn Ellingsgård har drevet et arbeidstreningstilbud for mennesker med alvorlige psykiske vansker i snart 14 år. Tilbudet er en del av det som kalles Grønn omsorg, aktivitet og arbeid på garden tilpasset den enkeltes behov. Dette tilbys mange steder i landet.
  • Tilbudet er ikke lovpålagt, og på grunn av Molde kommunes anstrengte økonomi, og budsjettkutt i pleie- helse og omsorg, er avtalen med Ellingsgård nå sagt opp. Tilbudet opphører 1. juli.
  • Verken fagsjef eller rådmann vil kommentere hva man sparer på å kutte tilbudet.
Nyheter

Det er spørsmålet førstelektor Else Jørgensen, høgskolelektor Wenche Mongstad Heggdal og førstelektor Ragnhild Michaelsen ved helse- og sosialfag på Høgskolen i Molde gjerne skulle hatt svar på. De er kritiske til Molde kommunes planlagte nedlegging av plassene på Ellingsgård Grønn omsorg.

- Dette er som å gå baklengs inn i framtida, mener de tre. De to sistnevnte har begge videreutdanning i psykisk helsearbeid, mange år i psykiatrien og lang erfaring med mennesker med kroniske psykiske lidelser.

Gir mestring

- Menneskene vi snakker om representerer sårbare grupper i vårt samfunn. Tilbudet som Kari Fløystad gir dem på gården har gitt dem muligheten til å oppleve mestring i hverdagen. Nå blir de fratatt denne muligheten. Mestring er viktig for alle mennesker. Men for denne gruppa mennesker er det spesielt viktig, sier Mongstad Heggdal.

Ut av ensomhet

De tre peker på at ensomhet er et stort problem for mange med kroniske psykiske lidelser.

- Mange blir sittende hjemme i leiligheten sin. I Grønn omsorg føler de seg inkludert i et arbeidsfellesskap som føles meningsfullt. I tillegg blir de kjent med andre. Vennskap som etableres bidrar også til en meningsfull fritid. Det er en veg ut av et ensomt liv, sier Mongstad Heggdal.

Fra liv til tall

Høgskolen i Molde har studenter som har praksis i Grønn Omsorg. Ifølge de tre lektorene var noen av dem på Ellingsgård da Fløystad fikk nedleggelsesbudskapet.

- Studentene våre fikk se at man ved et pennestrøk og, og for en kortsiktig gevinst, river ned noe som det tar veldig lang tid å bygge opp, sier Michaelsen.

- De fikk se liv bli redusert til tall. Det er bekymringsfullt at man skipler menneskers liv bare for å spare litt, legger hun til.

Spent på regningen

De tre tror avgjørelsen kan bli dyr på sikt. At man risikerer flere akuttinnleggelser. At det som ser fint ut på ett budsjett, kan slå dårlig ut på et annet.

- I tillegg mister Molde et godt faglig fundamentert og godt dokumentert tilbud. Grønn Omsorg er folkehelsearbeid i praksis. Det jobbes med det friske. Brukerne føler seg som arbeidstakere. De får gjøre det som forventes av dem i samfunnet, og deres innsats betyr noe. Nå rives hele plattformen bort. Men i stedet for å bygge det ned, burde man utvidet tilbudet knyttet til Grønn omsorg, mener Jørgensen.