- Folk kan juble

Møreaksen er ett stort steg nærmere å bli virkelig. Det mener Aukra-ordfører Bernhard Riksfjord etter å ha hørt Stortingets plan for samferdselssatsing de neste ti årene.

Aukraordfører Bernhard Riksfjord i Stortinget, da Møreaksen ble kommentert. «Oppstart om fire-fem år».  Foto: Richard Nergaard

Nyheter

OSLO:  I hele dag har Stortinget debattert planene for hva som skal skje med vegbygging, tognett og sjøtransporten de neste ti årene.  Det er bred enighet om å bygge ferjefri europaveg 39, fra Stavanger til Trondheim. Den ferjefrie E39 inkluderer også Møreaksen. Møreaksen vil gjøre det mulig å kjøre ferjefritt mellom Molde og Ålesund.

Aukra-ordfører Bernhard Riksfjord er leder for samarbeidskommunene Molde, Midsund, Vestnes og Aukra som arbeider for å få realisert Møreaksen. Riksfjord har gått rundt i Stortinget med et bredt smil om munnen i hele dag.

– Optimismen ser nok en gang ut til å vinne over pessimismen, sier Bernhard Riksfjord til Romsdals Budstikke.

Han mener Møreaksen vil bli et samfunnsmessig eventyr for både Romsdal og resten av fylket, på samme måten som industriutbygginga på Aukra med ilandføring av gass fra Aasta Hansteen og Polarled vil bli det.

– Møreaksen vil sammen med industriutbygginga på Aukra og de enorme investeringene som skal skje der, komme hele befolkningen til gode. Dette var nesten ikke til å tru at vi skulle få igjennom, men det har gått, takket være godt samarbeid mellom kommunene, næringslivet, fylkeskommunen, NHO og LO, og med god støtte fra politikerne våre, sier Bernhard Riksfjord.

– Når tror du Møreaksen kan påbegynnes?

– De fire kommunene som berøres av planene for Møreaksen, vil ha kommunedelplanene ferdige i år. Stortingets uttrykte vilje til å bygge ferjefri E39 vil også innebære at det kan settes i gang mer planlegging av Møreaksen. Realistisk byggestart kan være i 2017 eller 2018.

– Når blir det mulig å bygge brua mellom Aukra og nabokommunen Midsund?

– Jeg håper vi kan komme i gang raskt med forbindelsen Gossen-Midsund. Det er et fylkesvegprosjekt, og det er stor vilje i kommunen til å være med å bidra økonomisk for å komme i gang med brua. Det burde være mulig å ha fastforbindelsen mellom Aukra og Midsund ferdig i 2018, sier Bernhard Riksfjord.