130 forslag til gatenavn i Molde

Sjekk alle navneforslagene - du kan fortsatt komme med forslag!
Nyheter

Molde kommune har bedt om forslag til navn på en rekke veger i kommunen. Hittil har det kommet 130 forslag, men det er fortsatt en del som ikke har fått noen forslag. Lørdag er siste frist for å komme med ditt forslag.

Du kan sende inn ditt forslag her!

- Det er naturlig nok vegstrekningen nord for fergekaia Molde - Vestnes (Område C, vegparsell 1) som har engasjert flest. Der har vi fått inn 38 forslag, sier informasjons- og servicesjef Hilde Johansen til Rbnett.

- Mange er basert på næringsaktiviteten som har vært i området tidligere (eks Konfeksjonsvegen, Solhjellgata, Sømvegen, Støperigata, Bryggerivegen), mens andre har tenkt mer på fremtidig aktivitet her: Fiære vegen, Strandleia). Et litt morsomt forslag på denne strekningen er kanskje Sveleruta…

Jazznavn

Bør Molde ha vegnavn som er knyttet til Moldejazz? Det er det i hvert fall noen som mener.

- Vi har fått inn forslag som f.eks Miles Davisgate og Dizzy Gillespie vegen uten at det er angitt hvilken veg som bør ha disse navnene, sier Johansen.

Noen veger uten forslag

Kommunen mangler fortsatt forslag på flere av strekningene på Skåla, Istad og Kleive; nå håpr kommunene på en navneinnspurt før helga!

Her er forslagene som har kommet inn: (du finner igjen numrene på vegene i bildekarusellen over)

Generelle forslag

Miles Davisgate

Ella Fitzgeralds gate

Dizzy Gillespie veien

Lionel Batiste-gata

Anders Gjendems veg


Område A

A1

Ateistkroken

A2

Sølsnes Sør (fra Veøy kirke- fergekai)

Skitnemyra

Sølsnesvegen

Sølsnesvegen

Bergsvik

Hamnevikstranda

Sølsnes

A3 (ingen forslag)

A4 (ingen forslag)

A5

Horsgårdvegen

Tønnevegen

A6 (ingen forslag)

A7

Vågsetervegen

A8 (ingen forslag)

A9

Røvikhagen

Røvikhagen

Røvikhagen

A10 (ingen forslag)

A11

Gamlevegen

A12 (ingen forslag)

A13 (ingen forslag)

A14 (ingen forslag)

A15 (ingen forslag)

A16

Seterbakken

A17

Romdalvikvegen

Skogvikvegen

Herdebrevegen

Herdebreivegen

Håkon Herdebreivegen

Romdalvika

Romdalvika

Sekkjavegen

Romdalvika

Romdalvika

Romdalvika

Romdalvika

A18 (ingen forslag)

A19

Trollpilvegen

Trollpilvegen

A20

Torhusvegen

Utsikten

Utsiktsvegen

A21 (ingen forslag)

A22

Orvikvegen

A23

Gjeilavegen

Dragvågen

Berglyvegen

A24

Dragavegen

Sandvikavegen

Draget

Draget


Område B

B1 (ingen forslag)

B2

Hoppbakken

B3

Batnfjordsvegen

B4

Fannestrandvegen

B5

Skarvegen

B6

Årødalsvegen

Tussenvegen

B7 (ingen forslag)

B8 (ingen forslag)

B9 (ingen forslag)

B10 (ingen forslag)

B11 (ingen forslag)

B12

Stenløs Boulevard

Stenløsvegen/Steinløysvegen

Setervegen/Seterveien

Gammelseterveien/Gammelsetervegen

B13 (ingen forslag)

B14 (ingen forslag)

B15

Jernverksvegen

B16

Sotåvegen/ Masterholvegen

B17

Strandbovegen

Den siste stubbe

Signes veg

Grønnlia

Røbekkmarka

Røbekkbakken

Røbekkstranda

Røbekksvingen

B18

Kirkebakken

B19

Kordalsvegen/ Stilla/ Stillmyra

B20

Tamburbakken/Kirkevegen/ Idrettsbakken

B21

Skaret


Område C

C1

Sømvegen

Konfeksjonsvegen

Fjordenveien

Møreveien

Solhjellgata

Holmeveien

Kåre Solhjells veg

Rosegata

Ringvegen

Skippergata

Nedre Strandgate

Krohnsgate

Trondheimsvegen

Møregata

Atlanterhavsgata

Fannefjordsgata

FjæraSjøgata

Strandleia

Markastien

Solsiden

Uranusvegen

Skippyveien

Strandvegen

Fannestrand Alle

Fergevegen

Støperigata

Grandvegen

Fiære vegen

Nedre Strandgate

Kjøpmannsgata

Øyenlyst

Bryggerivegen

Møllergata

Sveleruta

Molde Fjære

Grandfjæra

Fjærevegen

Hans Kvams veg

Schultzhagen

C

Damvokterstien

Skolmelistien

Tøndergårdssetra

Nøisomhetssetra

Leirgroviksetra

Hindalsøra

Kråkegullberget

Bjønnaloshaugen


Område D

D1

Baretvegen

Julsundvegen

D2

Mekvatnet

Meksetra

D3

Kringenløypa

Baretvegen

D4

Kringensvingen

Baretvegen

Haukebøsvingene

Haukebøjuvet

Haukebøskogen

Djupdalsrenna

Haukebøskrenten

Haukebøstrekket

Haukebøvegen