Eide fornyer med Svanetunet

Samarbeid om dagtilbud for rus og psykiatri i Eide og Fræna.

Svanetunet: Gir Fræna og Eide kommuner et dagtilbud innenfor rus og psykiatri.Foto: Oddbjørn Harnes 

Nyheter

Formannskapet vedtok mandag enstemmig at Eide og Fræna kommuner viderefører samarbeidsavtalen med Svanetunet, Kirkens sosialtjeneste, om et dagtilbud i rus og psykiatri etter 2013. Det er i håpet om at Fræna skal gjøre det samme.

Rådmannens forslag om å si opp avtalen fra 1. januar 2014 falt dermed. Rådmannen går på sine side inn for å opprette et eget interkommunalt dagsentertilbud for de to kommunene lokalisert i Fræna kommune.

Mye opp til Fræna

Fræna skulle ha saka oppe til behandling seinere på dagen, og eidepolitikerne var klare på at mye av sluttresultatet var avhengig av hva Fræna ville gjøre. De kom likevel til at de ville signalisere å fortsette med Svanetunet.

– Kan ikke godta dette

Egil T. Ekhaugen (Ap): – Å legge ned tilbudet bryter med tidligere eideordfører Oddbjørn Silseths tanke med Svanetunet. Svanviken har gjennom åra blitt fratatt en rekke funksjoner, nå skal det reduseres enda mer. Dette er også en del av samarbeidsavtalen med Fræna kommune, og jeg mener vi ikke kan godta at Svanviken kuttes ut og et interkommunalt tilbud flyttes til Fræna. Jeg har bare hørt positiv omtale av Svanetunets dagtilbud i Eide og Fræna. Svanetunet er et tilbud for noen av de svakeste i samfunnet det er viktig å opprettholde.

– Ikke noe å spare

Egil Strand (H): – Jeg er enig. Jeg ser ikke at det er noe å spare på å legge ned tilbudet i Svanvika, verken økonomisk eller på andre måter, slik det går fram av saksdokumentene.

Ukjente kostnader

Thor Dyrhaug (V): – Det som står her er kjente argument – «mer robuste miljø» og «innsparinger» er vendinger vi ofte ser i slike saker. Å bygge opp et nytt tilbud i Elnesvågen vil helt klart gi startkostnader som vi ikke kjenner nå.

Hva gjør Fræna?

Ove Silseth (H): – Mange gode trekk er gjort opp gjennom åra for at Svanviken skal få flere aktiviteter, men vi må ikke glemme at Gjemnes trakk seg ut av samarbeidet om dagsentertilbudet i fjor, og Fræna og Eide ble stående igjen med en kontrakt som gjelder ut 2013. Jeg tror vi er henvist til å følge Fræna. Det er klart at vi ikke vil makte å bli stående igjen alene.

Birgit Leirmo (Ap) understreket at også hun bare har hørt positive uttalelser om tilbudet ved Svanetunet.

Nytt møte

Formannskapet har allerede planlagt et ekstramøte 17. juni, der saka skal opp igjen.