Feirer milliardutbygging på Nyhamna!

Jubler for Stortings-ja til gigantprosjekt som gir milliardutbygging på Nyhamna.

F.v. Else-May Botten, Ap, Aukra-ordfører Bernhard Riksfjord, Torgeir Dahl, H, og Alf Reistad har fulgt og deltatt i stortingsdebatten om Aasta Hansteen-utbyggingen i Stortinget, og feirer ja-vedtaket med kake - og ananasbrus fra Sylte. Foto: Bjørn Brunvoll 

Fakta om Aasta Hansteen-feltet

 

 

  • Gass- og kondensatfelt i Norskehavet, 140 km nord for Norne og vel 300 km vest for Bodø. Oppkalt etter kvinnesakskvinnen, maleren og forfatteren Aasta Hansteen (1824-1908). Totale utvinnbare reserver er anslått til om lag 47 milliarder standardkubikkmeter (Sm3) gass og 0,8 milliarder Sm3 kondensat.
  • Aasta Hansteen-feltet ble funnet i 1997. Det forventes å starte produksjon i 3. kvartal 2017. Investeringene i Aasta Hansteen-feltet er anslått til 30,1 milliarder kroner, mens investeringene i Polarled utviklingsprosjekt og Kristin gasseksportprosjekt er anslått til 24,1 milliarder kroner.
  • Feltet er planlagt utbygd med en flytende produksjonsplattform knyttet til brønner på havbunnen. Gassen går rett fra feltet med rørledningen til Nyhamna.
  • Spar-plattformen er en spesialplattform, og den første på norsk sokkel.
  • Årlige driftskostnader er anslått til 950 millioner kroner i 2012-kroner. Operatører er Statoil Petroleum AS (75 %), OMV (Norge) AS (15 %) og ConocoPhillips Skandinavia AS (10 %) NTB

Aukra-ordfører Bernhard Riksfjord, Stein Berg Oshaug, og Alf Reistad, daglig leder i Gassknutepunkt Nyhamna, fulgte stortingsdebatten om Aasta Hansteen-utbyggingen fra galleriet i Stortinget fredag formiddag. Foto: Bjørn Brunvoll 

Nyheter

Bare Venstre gikk imot da Stortinget fredag formiddag behandlet utbyggingsplanene for Aasta Hansteen-feltet og gassrøret Polarled til Nyhamna, til 57 milliarder kroner.

Dermed kunne de slippe jubelen løs, Aukra-ordfører Bernhard Riksfjord og delegasjonen fra regionen som fulgte stortingsbehandlingen.

15 milliarder til Nyhamna

Klarsignalet er dermed gitt for en ny utbygging til 15 milliarder kroner på Nyhamna i åra fram til 2017.

Fra Stortingets talerstol uttrykker stortingsrepresentantene Else-May Botten, Ap, og Torgeir Dahl, H, stor glede over utbyggingen. 

- Dette er en historisk dag, sa Else-May Botten, og pekte på de store ringvirkningene av de to utbyggingene.

Olje- og energiminister Ola Borten Moe, Sp, sa at Aasta Hansteen og Polarled er to svært viktige prosjekt som vil skape mange arbeidsplasser og store ringvirkninger, samtidig som de vil bidra til å sikre energisforsyningen.

Venstreleder Trine Skei Grande begrunnet sitt partis standpunkt med den økonomiske usikkerheten som knytter seg til prosjektet.