- Ingen risiko for rustilbudet

Styreleder John Harry Kvalshaug mener det ikke er noen risiko for at Møre og Romsdal skal få mindre penger enn i dag til rusbehandling.

Styreleder: John Harry Kvalshaug. 

Nyheter

I lørdagsavisa skrev Romsdals Budstikke om uvissheten som kan oppstå rundt de to rusbehandlingsinstitusjonene i Møre og Romsdal dersom Helse Møre og Romsdal får mindre penger enn som brukes i dag til rusbehandlingen.

Styret i Helse Møre og Romsdal delte seg på midten da det skulle uttale seg om finansieringen av rusbehandlingen. Styreleder John Harry Kvalshaug ønsker å presisere at alle var opptatt av det samme; nemlig å få minst like god finansiering til rusinstitusjonene når ansvaret for rusbehandlingen fra 1. januar 2014 overføres til det enkelte helseforetak.

- Hvorfor delte styret seg på midten i denne saken?

- Jeg kan ikke svar for hva andre i styret tenkte. Eller hva administrasjonen tenkte. Poenget var Magnussen-modellen ikke er gangbar for å fordele inntektene til rusbehandlingen. Vi sløyfet ordet modell, og har mer tru på at det er viktig å sikre en god finansiering, enn å låse det opp mot en modell, sier styrelederen.

- Er det uten risiko for Møre og Romsdal?

- Ja, slik jeg oppfatter det. Det har vært en omforent holdning at pengene som i dag brukes til rusinstitusjonene, videreføres når vi tar over ansvaret for vår del av rusbehandlingen fra nyttår av, sier styreleder Kvalshaug.