Må kutte i rus?

Mister Helse Møre og Romsdal 19 millioner kroner til rusbehandling, er det fare for at enten Vestmo i Ålesund eller Molde behandlingssenter ryker.
Nyheter

Rusbehandling er utpekt til et satsingsområde. Helse Møre og Romsdal har to rusbehandlingsinstitusjoner; Molde behandlingssenter (tidligere Veksthuset) og Vestmo behandlingssenter på Moa i Ålesund.

Må avvikle institusjon?

Får Helse Møre og Romsdal mindre penger til rusbehandling enn i dag, sier administrerende direktør Astrid Eidsvik at det blir vanskelig å opprettholde begge institusjonene.

- Jeg skal ikke ha uttalt meg om hva slags finansieringsmodell som er best, men innføres det en ordning der Møre og Romsdal får 19 millioner kroner mindre enn vi har til rusbehandling i dag, har vi ikke mulighet til å opprettholde dagens struktur med to behandlingsinstitusjoner, bekrefter direktør Eidsvik overfor Romsdals Budstikke.

De to rusinstitusjonene i Molde og på Moa eies og drives i dag av Rusbehandling Midt-Norge. Fra 1. januar 2014 er det vedtatt at Helse Møre og Romsdal skal ta over institusjonene. Rusbehandling Midt-Norge skal da avvikles.

På styremøtet i Helse Møre og Romsdal i Molde foreslo direktør Eidsvik at dagens finansieringsmodell skal føres videre.

Dobbeltstemme avgjorde

Et forslag fra nestlederen i styret, Petter Bjørdal, hadde en annen ordlyd, og åpner for at pengene Helse Midt-Norge får til rusbehandling, skal fordeles etter samme prinsippet som til de øvrige helsetjenestene.

Denne fordelingen, kalt Magnussen-modellen, kan i ytterste konsekvens gi Møre og Romsdal 9 millioner kroner mindre. Forslaget fra Bjørdal ble vedtatt med styreleder John Harry Kvalshaugs dobbeltstemme.

- Er det mulig å ta penger fra andre fagområder for å styrke rusbehandlingen, Eidsvik?

- Intensjonen er at rusomsorg skal være et satsingsområde, svarer Eidsvik diplomatisk.

Direktør Dag Hårstad i Rusbehandling Midt-Norge tror ikke gradvis innføring av Magnusen-modellen med bruk av skjønn for fordeling av penger, vil gi negative konsekvenser for Møre og Romsdal.

- Det er helt utenkelig at rusbehandlingen i Møre og Romsdal skal innskrenkes. Styret i Helse Midt-Norge vedtok i fjor en betydelig opptrapping av rusfeltet. Jeg er sikker på at Helse Midt tilfører Møre og Romsdal pengene som trengs for å få til den vedtatte opptrappingen, sier Dag Hårstad.