– Ingen dramatikk i Nyhamna-utsettelse

Gigantprosjekt til 57 milliarder kroner utsatt i Stortinget. - Ikke dramatisk, mener Torgeir Dahl.

Høyres vararepresentant Torgeir Dahl møter nå på Stortinget. Foto: Olav Skjegstad 

Aukra-ordfører Bernhard Riksfjord. Foto: Agnar Gjendem 

Nyheter

– Det ligger ingen dramatikk i utsettelsen av Aasta Hansteen-utbyggingen og Nyhamna-utvidelsen i Stortinget, sier Høyes møtende vararepresentant Torgeir Dahl.

I går ble det kjent at energi- og miljøkomiteen i Stortinget høgst uventet og overraskende utsatte behandlingen av Aast Hansteen-prosjektet, gassrøret Polarled og Nyhamna-utvidelsen til 17. juni. Planen var at de skulle behandles kommende tirsdag.

– Høyres fraksjon i energi- og miljøkomiteen støtter proposisjonen fra Regjeringen. Utsettelsen har ingen dramatikk i seg. Det var bare behov for litt mer tid til behandlingen i de enkelte gruppene. Det har med intern kapasitet i gruppene å gjøre, sier Torgeri Dahl.


Skuffende

– Utsettelsen var både overraskende og skuffende. Det positive er at vi vet at utbyggingene blir vedtatt i Stortinget, sier Aukra-ordfører Bernhard Riksfjord (A), som tirsdag skulle til Oslo sammen med en delegasjon med hele 58 deltakere fra Møre og Romsdal for å følge stortingsbehandlingen og feire vedtaket.

– Det er beklagelig og helt uvanlig at en sak blir utsatt på denne måten. I tillegg til vår delegasjon, var det også planlagt at en stor delegasjon fra Nord-Norge skulle til Oslo i forbindelse med behandlingen. Jeg ser samtidig ikke den stoe dramatikken i at behandlingen blir utsatt med en måned, sier Bernhard Riksfjord, som ikke er i tvil om at utbyggingen blir vedtatt.

Bellona-brev.

Stortingsrepresentant Oskar Grimstad (Frp) mener det er et brev fra Frederic Hauge i miljøorganisasjonen Bellona som ligger bak utsettelsen.
– Dette er meget overraskende og høyst beklagelig. Vi kan ikke akseptere at Stortinget lar seg styre av en miljøvernorganisasjon, sier Oskar Grimstad, som sitter i energi- og miljøkomiteen til nettstedet smp.no

– Vi mener forslaget om utsettelse var så dramatisk at vi ba om en avstemming i komiteen, men vi tapte, sier Oskar Grimstad.
     


– Brudd

– En rekke forhold forbundet med utarbeidelse og behandling av PUD/PAD (Plan for utbygging og drift/Plan for anlegg og drift) og Stortingsproposisjon 97 S for Aasta Hansteen, Polarled og Kristin i Statoil, i Oljedirektoratet og Olje- og energidepartementet gir grunn til betydelig bekymring, skriver Bellona i brevet til Stortinget.

De mener det foreligger brudd på Forvaltrningsloven, Utredningsinstruksen og Petroleumsloven.