Nobelprisvinner siterte Rekdal

Kvaliteten på Høgskolen i Molde er for mange en godt bevart hemmelighet, sa påtroppende rektor nylig. Per Kristian Rekdal er en av dem.

Mer enn universets levetid: - Ved å bruke superledere istedet for «vanlig» metall, kan levetiden til fangede atomer økes fra noen få sekunder til mer enn universets levetid, forklarer Per Kristian Rekdal, forsker i kvanteoptikk ved Høgskolen i Molde. Foto: Kjell Langmyren  Foto: Kjell Langmyren

Rart: Partikler som har samhandlet, fortsetter med det - også på uendelig lang avstand.  Foto: P

Nyheter

I det siste har det versert en debatt om høgskolene i fylket, om de bør slås sammen eller ikke, og om kvaliteten ved skolene.

Høgskolen er en av få i landet med tittelen «vitenskapelig høgskole». Nyvalgt rektor Hallgeir Gammelsæter sa i RB fredag at «Vi er for lite flinke til å fortelle de mange gode historiene om hva som skjer her.»

– Fantastisk

En av disse gode historiene, har Per Kristian Rekdal. Den forskningen han arbeider med i teoretisk fysikk, er så viktig og av slik kvalitet, at nobelprisvinner Serge Haroche 14 ganger har sitert arbeider Rekdal har vært med på.

– Det var utrolig artig å oppdage siteringene da jeg var på besøk hos min kollega, fysikkprofessor Bo-Sture Skagerstam. Helt fantastisk, sier Rekdal når Budstikkas utsendte får gjennomgang av moldenserens arbeid.

Gjennom nåløyet

I forskningsverdenen handler alt om å gjøre så god og vesentlig forskning at viktige vitenskapelige tidsskrift slipper artikkelen om akkurat din forskning gjennom nåløyet, og publiserer den.

Når arbeidet får et slikt kvalitetsstempel, kan andre forskere bygge på dine resultat ved å vise til dine artikler i sitt arbeid. For Rekdals del, er det 4 ulike vitenskapelige artikler som er blitt sitert av nobelprisvinner Serge Haroche, i artikler han har publisert sammen med sine forskerkolleger.

Samarbeid, samarbeid ...

Rekdal understreker at han sjøl kun er en liten bidragsyter i forskningen bak de nevnte artiklene. Han står som én av flere forfattere i ulike forskningsgrupper.

– Det hadde vært fullstendig umulig å oppnå slike resultat alene, sier han, og lister opp de andre som har vært med i de forskjellige gruppene.

Verdens 8. beste

Blant disse er hans tidligere veileder, nå kollega, fysikkprofessor Bo-Sture Skagerstam, og sir Peter Knight.

Rekdal har tidligere fulgt Skagerstam under forskningsopphold, bla a ved CERN i Sveits, mens Knight ble Rekdal kjent med under postdoktor-opphold ved Imperial College London, 8. best blant verdens universitet, ifølge The Times' rangering.

Kompetanse

Viktig for Rekdal er at god grunnforskning ikke bare skjer ved store, kjente universitet, men også ved små høgskoler. Det avgjørende er hvilken kompetanse som er til stede, og hvem man samarbeider med. For hans egen del, går samarbeidet Europa rundt.

--------------------------

Dette er forskningen

Forskningsfeltet Rekdal jobber med, kan ha uante bruksmuligheter om man lykkes.

Rekdals forskningsfelt i fysikken heter kvanteoptikk, og handler om lys og atomer som påvirker hverandre. En av de vitenskapelige artiklene han har bidratt på, dreier seg om hvordan man kan kontrollere «ville» atomer. Fange dem i feller. Holde på dem. Bla. a. grunnet forstyrrelser fra omliggende metaller, greier man bare fange atomene få sekunder.

Men bytter man vanlig metall med superledende, og kjøler det ned, kan man fange atomer lenger enn universets levetid! Om man greier forstå, kontrollere og manipulere atomer og lys, har det enorme bruksmuligheter. Én mulig anvendelse er såkalte kvantedatamaskiner. Noe av det dagens datamaskiner ville trenge millioner av år på å regne ut, vil en kvantedatamaskin bruke under ett sekund på!