Vant gründer-oscar

Ove Sporsheim og firmaet hans i Molde gjør skip stødige
Juryens begrunnelse

Juryen mener bedriften har utviklet et spennende produktkonsept rettet mot offshore sektor. Produktet har et betydelig hjemmemarked og profesjonelle aktører nasjonalt styrker juryens tro på prosjektet. Det eksisterer få konkurrenter på markedet selv om produktet løser et kjent problem for kundene. Bedriften kan vise til reell interesse i markedet samt et betydelig markedspotensial.

Bedriften har utviklet en teknologi som er patenterbar og som innehar sentrale konkurransefortrinn i forhold til eksisterende løsninger. Juryen synes prosjektet virker meget lovende, men mener det er viktig å ikke undervurdere den kostnad og innsats som vil være nødvendig for å etablere konseptet på markedet. Juryen anser det som viktig at det jobbes aktivt med å tilknytte seg finansielle og industrielle samarbeidspartnere.

Take-Off arrangeres av NEC i samarbeid med:
Innovasjon Norge, Partnere for nyskaping, Nordenfjeldske bykreditts stiftelse, SIVA, Trondheim kommune, Gass Ror IKS, Patentstyret, Leiv Eriksson Nyskaping, Høgskolen i Molde, Høgskolen i Ålesund, Høgskolen i Nord-Trøndelag, Høgskolen i Sør-Trøndelag, BI Trondheim

Nyheter

Gossingen  Ove Sporsheim og firmaet hans Marine Roll & Pitch Control i Molde gjør skip stødige. De kontrollerer rulling og stamping gjennom å ta sjøvann hurtig inn og ut av båtens ballast-tanker. 

– Da blir det bedre å være om bord. En unngår driftsstopp på grunn av bølgens påvirkning på fartøyet.  Det betyr økt lønnsomhet for skips- og oljenæring, sier han i en pressemelding fra Innovation .

Tirsdag vant Sporsheim forretningsplankonkurransen Take-Off under gründernes Oscarfest Innovator i Trondheim. Marine Roll & Pitch Control slo dermed Eva Helen Edvardsen fra firmaet Geopol i Aukra. Prisen er på 100.000 kroner. 

- Ikke nye dresser

- Prispengene skal brukes til videreutvikling og ikke nye dresser, fortalte Sporsheim til konferansier Jon Almås.

Sporsheims idé fødtes i ruskevær på kysten utenfor Argentina. Der jobbet han om bord i en fiskebåt som drev med surimiproduksjon. 

- Båten slingra, var skeiv og vanskelig for dem som var i produksjonen. For å kompensere for at båten var skeiv, måtte de pumpe diesel fra ei side på båten til den andre. Dette tok tid. Da tenkte jeg at det må da være en enklere måte å gjøre dette på, forteller Sporsheim. Hvorfor ikke åpne opp ballasttanken til sjø?

Senere ble ideen igjen aktualisert mens han jobbet offshore i oljenæringa her i landet.

– Gang på gang rente vi opp i problemer med dårlig vær og operasjoner som måtte utsettes fordi sjøen var for grov og båtene krengte for mye. Kostnadene ved å utsette operasjoner er store og jeg visste at dette er løsbart, forteller Sporsheim.

 - Hvordan løser du det?

Korker og sugerør

Her begynner Sporsheim å snakke om vasstrukne stokker, korker og sugerør. Alt for å forklare viktigheten av at båten ligger riktig i sjøen, ikke for høyt og ikke for lavt.  Sugerøret skal illustrere hvordan han bruker luft til å flytte belastning fra ei side til ei anna.

- Vi bruker det vannet som vi ligger og flyter i. En kan suge ut et undertrykk på ei side av båten og blåse inn oppdrift på den andre sida. Det vi gjør, det er at vi har åpninger i bunnen på ballasttankene. Denne muligheten har ingen tenkt på før? forteller oppfinneren.

Marine Roll & Pitch Control leverer systemer for å tilpasse skipene. Det betyr nødvendig software og teknisk utstyr for å kunne slippe sjøvann inn og ut

- Jeg leverer kompressorer, software og operativsystem. Jeg avgjør også nødvendig volum til hver enkelt tank og størrelsen på tankenes åpning i bunnen. Vi har allerede levert den første båten med vårt system innebygd og tre båter til er kontrahert.

Vindmøllefartøy først ut

Den første båten med dette utstyret er levert til Odfjell Wind. 

- Hva gjorde at de tente på den nye teknologien?

- Dei hadde hørt om systemet mitt. Jeg tror at i slike nye prosjekt som vindmølleprosjekt til havs er, så er folk mer på jakt etter å finne gode løsninger og billige løsninger. Vindmøller vil trenge vedlikehold.

Patent i USA

En ny milepæl er nådd når Marine Roll & Pitch Control nettopp har fått godkjent patentet sitt i USA. –Dette håper vi får fortgang i patenteringsprossessen både her i landet og i andre land, sier Sporsheim som ikke legger skjul på at ting har tatt vel lang tid.

Med Marine Roll and Pitch Control blir sesongen for operasjoner til havs lenger. I dag foregår ingen planlagte seismikk-, rørlednings- eller andre store planlagte offshoreoperasjoner i tidsvinduet oktober –mars.  – Kan vi utvide tidsvinduet med ei uke vår og høst, vil det utgjøre store besparelser, forteller han. 

Teknologi fra 1800-tallet

- Hva er utfordringa med tanke på å få markedet til å se nytten av Marine Roll & Pitch Control?

- Mye av utviklinga og nytekninga på båter er knyttet til design og til design på den delen av båten som ligger over vann. Det tenkes lite på det som skjer under vann. I dag brukes en anti-rollingstank oppfunnet i 1861 for å redusere rullebevegelsen i båten. Men anti-rollingstanken reduserer man samtidig stabiliteten. Mitt håp er at det skal bli like viktig det som skjer under vann, som det som skjer over, sier Sporsheim.  Ennå er han alene i selskapet. Drømmen nå er å kunne ansette en sjef, slik at han selv kan bruke tida si på salg og prosjektering.

 - Det eneste kravet på sjøen er at du skal ha tilstrekkelig stabilitet for å unngå fartøyet til å tippe rundt.  Med Marine Roll & Pitch Control blir det slutt på å vente på godt vær, avslutter oppfinner og gründer Ove Sporsheim.