Engasjerer seg for psykisk syke

For to år siden opplevde Else-May Botten at en venn tok livet sitt. Nå mener hun regjeringen ikke gjør nok for psykisk syke.

Else-MayBotten engasjerer seg for psykisk syke. FOTO: Richard Nergaard 

Nyheter

Det var Aftenposten som torsdag omtalte saken. For to år siden var Else-May Botten med en venn i 50-årene til legevakten etter at han hadde fått et kraftig angstanfall. Legen ringte alle akuttinstitusjonene i nærheten, men ingen kunne ta ham imot.

Det var helg da angstanfallet inntraff, og mannen fikk beskjed av legevakta om å kontakte fastlegen sin den påfølgende mandagen. Han fulgte oppfordringa og ble sjukemeldt fra jobb. Kort tid etter skjedde imidlertid det tragiske: Mannen valgte å ta sitt eget liv.

- Uakseptabelt

- Vi kan ikke akseptere at det er sånn. Jeg vil ikke at det skal være sånn at man ikke får hjelp når man trenger det, sier Botten til Aftenposten.

I etterkant av vennens bortgang har hun engasjert seg sterkt for å bedre det psykiske helsevernet i Norge. På Arbeiderpartiets landsmøte som ble innledet torsdag, håper hun å oppnå konkrete resultater når partiprogrammet skal vedtas.

Kandidaten fra Møre og Romsdal har nemlig jobbet hardt for å få inn et forslag om "å løfte satsing overfor personer med psykiske lidelser, gjennom større bruk av lavterskeltilbud, kortere ventetid og tettere oppfølging av pasientene over tid".

Snakke åpent

- Vi som politikere må spørre oss hva vi kan gjøre. Dagens tilbud er ikke bra nok. Jeg har kjent det på kroppen og bærer med meg denne historien. Jeg ønsker ikke at andre skal oppleve det samme. Derfor er vi nødt til å gjøre noe. Vi må påse at systemet blir bedre. Folk må få rask hjelp etter behov, og langvarig hjelp, sier hun.

Botten understreker samtidig at man må våge å snakke åpent om psykisk helse, og at temaet ofte drukner i helsedebatten.