Styret ville ikke trøste Kristiansund

Molde fikk AMK-sentralen

Den første prøvesteinen på å fordele funksjoner mellom sjukehusene i Molde og Kristiansund, gikk i Moldes favør. Styreleder Tore Skåltveit ville ta politiske hensyn og oppmuntre Kristiansund, det sa flertallet nei til.
Nyheter

Politikk skal ikke få overtaket på faglige anbefalinger. Det mente flertallet i styret i Helse Nordmøre og Romsdal. Med seks mot tre stemmer vedtok styret å følge de faglige anbefalingene og legge den felles AMK-sentralen til Molde.

Første prøven

Spørsmålet om hvor den felles akutt-medisinske kommunikasjonssentralen (AMK) skal ligge, er den første konkrete saka der styret i helseforetaket skulle fordele funksjoner. Debatten i styret avslørte et stort engasjement, med to leirer: De som ville ha AMK-sentralen til Molde, la vekt på den faglige tilrådingen fra medisinsk hold. De som ville legge AMK-sentralen til Kristiansund, mente at denne saka egnet seg godt til å drive politikk, og at styret burde avverge at Kristiansund føler seg som den store taperen i kampen om sjukehusfunksjoner. AMK-sentralen har to oppgaver: 1) Ta imot nødmeldinger som ringes inn på telefonnummer 113. 2) Dirigere flåten av ambulanser, enten det er ambulansebiler, båter eller helikopter.

Faglig anbefaling

Avdelingssjef Kjell Erik Strømskag, som leder anestesiavdelingene både i Molde og Kristiansund, orienterte styret og konkluderte med at AMK-sentralen bør legges til Molde sjukehus. Grunnene var: Molde sjukehus har et bredere medisinsk behandlingstilbud enn Kristiansund sykehus. Molde sjukehus har anestesilege tilstede hele døgnet, og denne legen kan bistå AMK-sentralen i tilfelle store eller vanskelige ambulanseoppdrag, for eksempel katastrofer. Styreleder Tore Skåltveit mente at det ville være en kraftig signaleffekt dersom styret la AMK-sentralen til Kristiansund. — Med all uroen som har vært i helseforetaket vårt, er det viktig å sende et signal til Kristiansund om at alt ikke skal gå til Molde. Jeg mener vi kan gå noe på akkord med de faglige anbefalingene i denne saka og legge AMK-sentralen til Kristiansund. Med det sier styret til Kristiansund: Vi husker på dere!, sa Tore Skåltveit. Skåltveit støttet forslaget styremedlem Oluf Herlofsen om å velge Kristiansund. Avdelingssjef Strømskag repliserte til Skåltveit: — Jeg må si til styrelederen: Du er med på å gjøre dette til en geografisk sak; det blir Nordmøre mot Romsdal.

Frykt i Kristiansund

Også styremedlem Kirsten Skaget støttet Kristiansund. Oluf Herlofsen argumenterte for at styret nå hanne en gylden sjanse til å skape forsoning mellom sjukehusmiljøene i Kristiansund og Molde. — Det hersker en frykt i Kristiansund for å tape i alle funksjonsfordelinger. Vi har vært gjennom opprivende prosesser. Legger vi AMK-sentralen til Kristiansund, vil det øke forsoningen, mente Herlofsen. Flertallet på seks bestemte at AMK-sentralen skal ligge i Molde. Svein Anders Grimstad mente det skal veldig mye til for et styre å omgå det som faglig sett blir ansett som det beste. Det sa Rolf Eidsæter og Anne-Grete Klokset, Tordis Hovde og Iver Kåre Mjelve seg enig i. Synnøve Farstad, som representerer Helse Midt-Norge i styret, gikk også for Molde. — Når jeg hører at Molde faglig sett er så mye bedre enn Kristiansund, må de politiske vurderingene være underordnet. AMK-sentralen må legges til Molde, sa Farstad. Ved avstemminga ble AMK-sentralen lagt til Molde med seks mot tre stemmer. Samlingen skal være gjennomført innen 1. september.