Kravet vil bli behandlet

– Jeg vil ikke avvise et initiativ om folkeavstemning, sier ordfører Torgeir Dahl (H).

Ordfører Torgeir Dahl (H). 

Nyheter

Dermed vil kommunestyret få spørsmålet rundt folkeavstemning på sitt bord før sommeren.

Les også: Advarer mot folkeavstemning

– Innbyggerinitiativet som er satt i gang er en demokratisk rett folk har, og jeg støtter at det skal være mulig å få brakt opp til politisk behandling en problemstilling som mange i Molde er opptatt av, sier Dahl. Han tror imidlertid at folk har ulike motiv for å skrive seg på lister.

Sterk trafikkvekst

– Noen er kritiske til selve prosjektet. Andre til bompenger generelt. Men det dette uansett er et uttrykk for, er at mange føler seg ubekvem med vedtaket som er gjort og at det er en mangel på kunnskap, sier Dahl.

– Nå er det høg temperatur rundt saka. Men etter hvert må vi ut til befolkningen med enda mer faktabasert informasjon rundt Bypakke Molde. Vi må fortelle hva dette dreier seg om og hvorfor vi gjør det. At trafikken vil øke med hele 25 prosent de neste ti årene, hvis utviklingen fortsetter som i dag. Det er problemstillingen. Spørsmålet er: skal vi sitte stille og si at dette er greit, eller skal vi erkjenne at dersom vi ikke gjør noe, så vil vi ha et kjempeproblem, sier Dahl.