Ny hengebru og 15,5 km lang tunnel

Kommunene samarbeider om spennende planer for Møreaksen.

Slik ser planleggerne for seg hengebrua fra Nautneset på Otrøya over til Julbøen på fastlandet. 

Her er de nye vegplanene - med tunnel fra Vik i Vestnes til Nautneset på Otrøya, veg fra Nautneset til Aukra og bru fra Nautneset til Julbøen. 

Nyheter

Arbeidet med Møreaksen går raskt videre. I dag har prosjektet lagt fram en felles kommunedelplan mellom Vestnes, Midsund, Aukra og Molde. En del av planen er å bygge ei 1600 meter lang hengebru med firefeltsveg over Julsundet.

Brua får to felt i hver retning, og i tillegg er det lagt opp et felt for gang og sykkelbane.

LES OGSÅ: - Møreaksen er gryteklar

SE TIDLIGERE ANIMASJON  av planene for Møreaksen.

15,5 km tunnel

I tillegg la prosjektet fram en 15,5 km lang tunnel fra Vik i Vestnes, under fjorden og gjennom fjellet til Nautneset vest på Otrøya. Også her blir det firefeltsveg. Tunnelen får en stigningsgrad på bare 5 prosent.

På Nautneset deler vegen seg - en med bru videre til Molde-sida - en annen ny veg på 2 km går til Sundsbøen der vegen går videre over til Aukra ved hjelp av fyllinger og bruer. Denne nye strekningen over til Gossen blir på 6 km.

90 km/t i tunnelen

Møreaksen vil spare bilistene mye reisetid. Det er lagt opp til fartsgrense på 90 km/t i den lange tunnelen fra Vik i Vestnes til Otrøya, mens det blir 80 på resten av de nye strekningene på Møreaksen.

Kommunedelplanen legger til grunn en betydelig trafikkvekst, med en døgntrafikk langt større enn i dag. Det anslås daglig 9.400 kjøretøy på strekningen Vik-Nautneset, mens det over Julsundbrua ventes ca 13.300 kjøretøy. Fra Sundsbøen til Aukra er det estimert 4.400 kjøretøy på et normaldøgn.

- Gir økt trafikk

- En ny E39 kombinert med bru til  Gossen gir muligheter til effektivisering av både infrastruktur og tjenestetilbud i de fire  kommunene. Og trafikkmengdene over fjorden vil øke betydelig som følge av tiltaket, sa daglig leder i Møreaksen, Jan Petter Hammerø, og arealplanlegger Jostein Bø som la fram planene på vegne av de fire kommunene og fylkeskommunen.