Spleiselaget fortsetter for nytt sjukehus

St. Olavs får ikke stikke av med sitt eget overskudd.

Molde-delegasjonen på møtet i Angvik. Fra venstre: Torgeir Dahl, rådmann Arne Sverre Dahl, avdelingsleder Henry Larsen og arealplansjef Jostein BøFoto: Richard Neergaard 

Direktør Astrid Eidsvik forutsetter at hele helseregionen skal være med på spleiselaget fir nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal. 

Nyheter

ANGVIK:  Ballen er lagt død for at St. Olavs Hospital skal få beholde overskuddet selv og bygge nytt psykiatribygg for. Alle deler av Helse Midt-Norge skal delta i spleiselaget for å skaffe penger til nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal.

På møtet med kommunene Molde, Kristiansund og Gjemnes i Angvik i dag, slo administrerende direktør Astrid Eidsvik fast at alle i Helse Midt-Norge skal være med å legge penger på sparegrisen for å bygge nytt sjukehus for Nordmøre og Romsdal.

- Jeg mener at styreleder Marthe Styve Holte og konstituert direktør Daniel Haga har lagt ballen død når det gjelder at helseforetakene selv skal få disponere overskuddene sine. Hele Helse Midt-Norge skal legge penger på sparegrisen. Da St. Olavs Hospital ble bygget, bidro vi til finansieringen. Jeg forutsetter at denne modellen gjelder videre også, når vi skal bygge nytt sjukehus, sa direktør Astrid Eidsvik.

Det var ordfører Torgeir Dahl i Molde som utfordret Helse Møre og Romsdal om finansieringen er sikker eller ikke.

- Ingen finansiering betyr ikke nytt sjukehus. Jeg vil derfor vite om Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge har felles aksept på at halvparten av byggesummen skal finansieres fra Helse Midt-Norge og den andre halvparten finansieres av Helse- og omsorgsdepartementet, sa Dahl.

Eiendomsdirektør Nils Arne Bjordal, som er tilstede på konferansen i Angvik, bekreftet at spleiselagsmodellen står ved lag.