Sjukehus-enighet i Frp

Frp i Molde og Kristiansund er enige om å arbeide for ett felles akuttsjukehus mellom de to byene.

Forent Frp: F.v. Steinar Berge, Margareth Berg, Sindre Pedersen, Rolf Erik Furuli, Gunhild Meringdal, Rita Høgseth, Tove Bolgvåg, Åge Austheim, Ann Elida Solheim og Geir Lyngvær. Foto: Privat 

Nyheter

Det var etter et felles initiativ fra de to lokallagene at årsmøtet i Møre og Romsdal Frp i helga enstemmig vedtok en felles sjukehusholdning. Nå skal det prioriteres å arbeide for at ei ny og blå regjering arbeider for at sjukehuset fortest mulig skal bygges.

– Det viktigste nå er å samle hele fylket om dette storprosjektet. Etter ti år med uro og stridigheter, må vi nå unngå nye omkamper, og realisere det Helse Møre og Romsdal har vedtatt. Både pasienter og ansatte fortjener den trygghet og forutsigbarhet som dette vil innebære, sier Åge Austheim (Kristiansund) og Sindre Pedersen (Molde), begge sentrale i Frp både i sine heimbyer og på fylkesnivå.

De to understreker at de aller helst ser at Helse Midt-Norge bør legges ned, slik at helsemidlene kommer direkte og uavkortet fra departementet.

– Frp går imot pålagte kutt og krever at Helse Midt-Norge setter Helse Møre og Romsdal i stand til å drifte dagens sjukehus på en forsvarlig måte, og ikke minst å kunne realisere et nytt felles sjukehus i nordfylket.

– Forsøket vi nå ser fra Trøndelag på å la nytt psykiatribygg ved St. Olavs forbipassere nytt sjukehus i Romsdal og Nordmøre er helt uakseptabelt, og bekrefter bare hvorfor ei ny regjering bør legge ned Helse Midt-Norge, mener Frp.