– Ingen dirty triks, takk!

Fylkesordfører Aasen krever nytt sjukehus i Romsdal og Nordmøre først

Klar melding: – Vi aksepterer ingen dirty triks for å presse et nytt psykiatribygg i Trondheim foran nytt sju kehus for Romsdal og Nordmøre, sier fylkesordfører Jon Aasen. Foto: Olav Skjegstad  

Nyheter

Fylkesutvalget i Møre og Romsdal sender klar melding til styret i Helse Midt-Norge: Følg prioriteringslista over nye bygge-prosjekter!
Der står nytt sjukehus for Romsdal og Nordmøre for tur.

På siste møte i fylkesutvalget 28. januar drøftet politikerne investeringsplanen for Helse Midt-Norge. Politikerne i Møre og Romsdal ser ikke med blide øyne på at det i Trondheims-miljøet gjøres forsøk på å få bygget nytt psykiatribygg i Trondheim før nytt sjukehus for Romsdal og Nordmøre, sier fylkesordfører Jon Aasen til Romsdals Budstikke.

Pusser støv av drømmen

– Vi har sett skriveriene i Adresseavisen, der man pusser støv av den gamle trondheimsdrømmen om å få bygget et komplett St. Olavs Hospital med psykiatribygg. Vi synes det er helt greit at det kommer et nytt psykiatribygg i Trondheim, men vi forholder oss til prioriteringslista Helse Midt-Norge har vedtatt. Der står nytt sjukehus for Romsdal og Nordmøre øverst. Vi forventer at helseforetaket holder stø kurs, og står fast ved sine vedtatte prioriteringer, sier fylkesordfører Aasen til Romsdals Budstikke.

Fylkesutvalget vedtok enstemmig en uttalelse om dette, og sendte til Helse Midt-Norge.

Snart valgkamp

– Det nærmer seg en valgkamp. Kan sjukehusprioriteringer bli valgkampsak?

– Fra Møre og Romsdals side mener vi det er viktig å si klart fra om hvem som står for tur på prioriteringslista av nye byggeprosjekt nå, så ikke overmodige trønderpolitikere fristes av å prøve å presse inn et nytt bygg i Trondheim

Først

Vi aksepterer ingen dirty triks eller andre snarveger.

Fylkesordføreren legger til:

– Befolkningen i Romsdal og på Nordmøre har i dag sjukehusbygg som er blant de dårligste i landet. Det er viktig å ta vare på fagmiljøene så de ikke forvitrer. Ei omprioritering i investeringsplanen vil skape ny usikkerhet i fagmiljøene. Det kan Helse Midt-Norge merke seg, understreker Jon Aasen.