Trønderne vil snike i sjukehuskøa

Vil ha nytt psykiatribygg i Trondheim. – Uanstendig sjukehusspill, sier Molde-ordfører Torgeir Dahl.

Vil stoppe trønderkrav: Styret for Helse Midt-Norge må stoppe forsøket om å finansiere nytt psykiatribygg i Trondheim foran nytt sjukehus for Nordmøre og Romsdal, sier leder for Romsdal Regionråd, Torgeir Dahl. Foto: Richard Nergaard 

Står samlet: – Hele Møre og Romsdal står bak kravet om nytt fellessjukehus for Nordmøre og Romsdal skal bygges først, sier lederen for Folkeaksjonen Ett sjukehus, Mellvin Steinsvoll. Foto: Richard Nergaard 

Nyheter

Trønderne vil ha penger til nytt psykiatribygg i Trondheim før Nordmøre og Romsdal får nytt sjukehus. – Et uanstendig spill, mener leder Torgeir Dahl i Romsdal Regionråd.

En serie artikler i Adresseavisen der behovet for investeringer i sjukehustilbudet i Trondheim beskrives, har blitt fulgt med interesse av lederen for Romsdal Regionråd, Torgeir Dahl.

Koster 230 millioner

Tirsdag 22. januar skrev Adresseavisen på lederplass at Helse Midt-Norge bør bygge nytt psykiatribygg på Østmarka i Trondheim mens romsdalinger og nordmøringer krangler om hvor det nye fellessjukehuset skal ligge.

«Et nytt psykiatrisk akuttbygg på Østmarka ligger ikke inne i det regionale helseforetakets langtidsplaner ... Styret i Helse Midt-Norge skal i løpet av våren lage en ny investeringsplan. der må det være mulig å finne plass for en moderat investering til nybygg på Østmarka, i anstendighetens navn», skrev Adresseavisen.

– En koordinert aksjon

Lederen for Romsdal Regionråd, Torgeir Dahl, deler overhodet ikke Adresseavisens syn.

– Dette er ikke anstendig. Det er et uanstendig spill. Jeg merker meg at det er en koordinert aksjon i Trøndelag for å få finansiert nytt psykiatribygg i Trondheim foran nytt sjukehus for Nordmøre og Romsdal. Det er totalt uakseptabelt, sier Dahl til Romsdals Budstikke.

– Er du redd plassen nytt sjukehus for Nordmøre og Romsdal har på helseforetakets prioriteringsliste er truet?

– Når vi vet at finansieringen er hovedproblemet for Helse Midt-Norge, er det en umulighet for helseforetaket å si «Ja, takk, begge deler». Det har i flere år vært enighet om at nytt sjukehus her har førsteprioritet. Jeg forventer at styret i Helse Midt-Norge står ved prioriteringsrekkefølgen, ellers har man i realiteten skutt ned nytt sjukehus for Nordmøre og Romsdal, sier Torgeir Dahl.

– Et ventet utspill

Talsmann for Folkeaksjonen Ett sjukehus, Mellvin Steinsvoll, minner om at hele Møre og Romsdal har samlet seg om å bygge fellessjukehus.

– Jeg hadde i grunnen ventet på et slikt utspill fra Trondheim. Jeg har hørt noen snakke om at det bare er en fordel at vi her i fylket krangler, så kan trønderne få bygge nye sjukehusbygg. Nå har vi i Møre og Romsdal klart å samle oss om ett fellessjukehus, og det bekymrer åpenbart trønderne. Styret i Helse Midt-Norge kan ikke bare hoppe av en vedtatt prioriteringsliste. Prøver de på det, vil de møte skikkelig hard motstand. Vi har latt St. Olav komme først med to utbygginger. Nå er det Romsdals og Nordmøres tur, sier aksjonsleder Mellvin Steinvoll.