– Kan bli valgkampsak

Ordfører Torgeir Dahl (H) mener et bypakke-vedtak nå likevel forplikter.

På tråden: – Som politiker må man aldri bli immun mot innspill, sier Torgeir Dahl (H). Det har blitt endel i løpet av årets budsjettprosess. Foto: Torill Skuseth  

Nyheter

I dag skal plan- og utviklingsutvalget behandle «Bypakke Molde, bruk av bompenger til finansiering av veg-, kollektiv- og trafikksikkerhetstiltak». Etter all sannsynlighet blir det flertall for bompengefinansiering. Mot Frps stemmer. Frp ønsker folkeavstemning om saka. Bompengevedtaket er endelig når det vedtas i neste kommunestyre, likevel ser ikke ordfører Torgeir Dahl (H) bort fra at det kan bli en sentral sak ved kommunevalget i 2015.

– Håpet er jo å komme med i Nasjonal transportplan der bompengefinansiering kreves. Kan man få en situasjon der man sier ja nå, og nei seinere?

– Jeg opplever jo at vi gjennom et slikt vedtak forplikter oss. Og at vi da står ved det. Men ting kan selvfølgelig forandre seg. Vi kan jo i mellomtida ha fått en ny regjering som sier at staten skal være rausere i forhold til denne typen samferdselsprosjekt, og da kan det bli en endring på det. Vi må sjølsagt tilpasse oss dersom det blir en annen nasjonal politikk på dette, sier Dahl. Han mener også det vil være et moment dersom man ser at innbyggerne er kraftig imot en slik bompengefinansiering.

– Men jeg tror ikke det vil være slik. Jeg tror at om to år så vil behovet for å gjøre noe på vegene være enda tydeligere enn i dag, sier Dahl.