Fikk kontrakt på Nyhamna

Beerenberg fikk 700-millionerskontrakt på landanlegget på Gossen.

Det skal gjøres omfattemnde endringer på Nyhamna. Foto: Shell 

Nyheter

Beerenberg har signert en intensjonsavtale med Kværner om gjennomføring av ISO-arbeid på Nyhamna landanlegg. Avtalen har en varighet på fem år, med opsjoner på ytterligere to pluss to år. Estimert kontraktsverdi er NOK 700 millioner, heter det i en pressemelding fra selskapet.

– Dette er en av de største kontraktene vi har vunnet noen gang. Vi hadde gode erfaringer med å jobbe på Nyhamna under den opprinnelige utbyggingen i 2003-2007, og ser fram til å delta i nok et spennende prosjekt der, sier konsernsjef Morten Walde.

Kværner skal på oppdrag for A/S Norske Shell gjøre modifikasjoner på Nyhamna landanlegg, inkludert planer for å utvide kapasiteten for mottak av mer gass fra Ormen Lange-feltet og fra den nye Aasta Hansteen-plattformen. Beerenberg skal utføre ISO-arbeidet i forbindelse med dette prosjektet. Det inkluderer alle aktiviteter som har med isolering, stillas og overflatebehandling å gjøre, samt innkjøp, engineering, fabrikasjon og prosjektledelse i tilknytning til dette.

Tilbake til Nyhamna

Dette er ikke første gang Beerenberg jobber på Nyhamna. Beerenberg hadde et omfattende oppdrag under Nyhamna fase 1, og var til stede med en betydelig kontingent under det meste av den fire år lange prosjektperioden.

– Vi vil bygge videre på erfaringene våre fra den gang. Vi kjenner anlegget, området og leverandørene i Midt-Norge, og har gode forutsetninger for å kunne bidra til at dette blir et godt prosjekt for både kunden, Beerenberg og det lokale næringslivet, sier Walde i pressemeldingen.

Beerenberg har hatt oppdrag i Midt-Norge siden 70-tallet, og har vært involvert i en rekke prosjekter innen både skipsbygging og petroleum. Partnerskapsavtaler med lokale underleverandører er allerede etablert, og vil bli videreutviklet gjennom ulike kompetanseprogrammer. Som følge av den økte oppdragsmengden etablerer Beerenberg et nytt regionkontor i Midt-Norge.

Lokalt innhold

Nøkkelpartnere i forbindelse med prosjektet på Nyhamna er Grip Maling i Kristiansund, Isoblikk på Tingvoll og Norwegian Group i Volda/Ålesund.

– Utover dette har vi identifisert en rekke andre potensielle underleverandører, sier Walde og legger til:

– Nyttegjøring av lokale ressurser og lokal kunnskap styrker konkurransekraften, og er et viktig bidrag til å bygge lokal kompetanse. Mange av leverandøravtalene våre i regionen strekker seg mange år tilbake i tid.

Som et ledd i å synliggjøre det mulighetsbildet som nå åpner seg for leverandørindustrien vil Beerenberg jobbe tett med Navitas på leverandørutvikling, samt suksessivt legge inn alle planer og kontrakter på findcontracts.no. Dette er i tråd med den strategien som ligger til grunn for å øke lokalt innhold og få til bærekraftig utvikling.

1500 ansatte

Beerenberg er en ledende aktør av multidisipline tjenester til olje- og gassindustrien. Virksomheten har ekspandert til å bli et internasjonalt konsern med ca. 1500 ansatte, med kontorer i Norge (hovedkontor i Bergen), USA og Kasakhstan. I tillegg har konsernet aktiviteter i en rekke andre land, som Storbritannia, Brasil og Malaysia.