Flere rusavhengige får hjelp i Molde

Folk med jobb og familie sender andre etter rene sprøyter.

Sjukepleier Heidi Sporsheim hjelper en rusavhengig i Helsestasjonens lille lokale. Besøket øker stadig.  

5 år: Sjukepleier Wenche Moe (f.v.), fagutvikler May Britt Røbekk i kommunen, og Venche Husevik og Jorunn Reitan i Frelsesarmeen i Armeens varmestue. Vegg i vegg er Helsestasjon rus. Alle foto: Marit Heiene 

Får utdelt: Næringsdrikke og vitaminer er populært ved helsestasjonen. Ved første besøk, får brukerne en pose med 24 sprøyter. Når de er brukt, får de bytte mot nye.  

Nyheter

Stadig flere erfarne rusavhengige bruker Helsestasjon rus.

– Men de med jobb og familie sender andre i sitt sted for å få rene sprøyter.  Det forteller fagutvikler i kommunens ressurstjeneneste, May Britt Røbekk, som var med å starte Helsestasjon rus.

Det er fem år siden åpningen av dette lavterskeltilbudet i Spolertbakken, et samarbeid som er samlokalisert med Frelsesarmeens varmestue. Når Romsdals Budstikke er innom, får en kar hjelp av sjukepleier Heidi Sporsheim, bak et blåmønstret skjermbrett i helsestasjonen.

I dette lille rommet, rett inn fra gata, får rusavhengige over 18 år byttet brukte sprøyter mot nye, skiftet på sår, hjelp til videre behandling ved behov, de får utdelt ernæringsdrikk og vitaminer, og tilbud om samtale. Alt gratis, og uten timeavtale.

Og på Frelsesarmeens varmestue vegg i vegg, får de mat og drikke i varmt og hyggelig lokale.

– Tillit tar tid

 I går var det spesielt god stemning i varmestua like før åpning kl. 12. To store marsipankaker påskrevet «Helsestasjonen rus 5 år» sto klare til brukere som ville komme innom denne dagen.

– I starten for fem år siden var det få som kom, forteller leder May Britt Røbekk, som var koordinator den gangen.

– Det var vi forberedt på, for det tar tid å bygge opp tillit. Nå etter fem år, er oppslutningen god, med 6-7 besøkende i snitt hver dag. Det varierer mellom to og 14, sier Røbekk.

– Sender andre i sitt sted. Det er ikke bare økt tillit som gir økt besøk.

– I løpet av disse fem årene har vi sett at rusmiljøet er blitt stort, forteller Røbekk.

Men ikke alle kommer sjøl.

– Rusavhengige med jobb og familie, ønsker ikke å komme hit. De siste to årene har vi opplevd en tydelig endring der de vanlige brukerne våre forteller at noen av de nye sprøytene de bytter mot brukte de leverer inn, skal brukes av disse som ikke vil komme sjøl.

Kommer reisende

Brukerne av tilbudet kommer både fra Molde, og fra nabokommuner. I det siste har også flere fra Kristiansund benyttet seg av tilbudet, forteller Røbekk.

– Hvorfor kommer de hit?

– Det de sier sjøl, er at tilbudet til rusavhengige er bra i Molde.

Tre ganger i uka er selve helsestasjonen åpen, mens varmestua er åpen to dager.

Onsdager er begge åpen samtidig. Da går brukerne gjerne til helsestasjonen først, og så til varmestua ved siden av og får mat og drikke i varme omgivelser.


Samtaler viktigst

 Røbekk forteller at hun ble litt overrasket da hun så på tallene de har samlet for bruken av de forskjellige tilbudene.

– Vi ser at samtale faktisk er det som etterspørres mest, mer enn sprøytebytte og sårstell, sier hun.

– Hva ønsker de å snakke om?

– Det handler mye om livskriser og fortvilelse, og flere sliter med psykiske problemer. Mange forteller om sorg over eget liv. Og over svik mot andre.


Ukjent for politiet

 Arild Angen ved Molde politistasjon kjenner ikke til noen økning av rusavhengige i vanlig jobb i vårt område med behov for sprøyter til å sette ulovlige rusmidler.

Heller ikke Sprøyterommet eller Prindsen mottakssenter i Oslo, kjenner til en slik trend. Begge steder deler ut sprøyter og brukerutstyr til rusavhengige.

Ved Sprøyterommet spørres det ikke om hvem som skal ha utstyret, der får alle utdelt ti nye sprøyter hver dag uten spørsmål, eller opptil 30 ved innbytte av brukte.

Egil Bakke, avdelingsdirektør i Velferdsetaten med ansvar for Sprøyterommet, sier dette:

- De fleste som injiserer heroin og amfetamin, finner du ikke på gata. De framstår som du og jeg. Men mange havner på gata etter hvert.