– Bygg Lundavang ut etappevis!

Økonomiprofessor Arild Hervik mener helseforetaket bør se til Ullevål sykehus i Oslo, og bygge steg for steg på Lundavang-sjukehuset i Molde, samtidig som Kristiansund sykehus beholdes.

Byenes fortrinn: – Jo nærmere byen et sjukehus legges, desto bedre vil sjukehuset rekruttere gode fagfolk, mener økonomiprofessor Arild Hervik. Han mener det går an å bygge steg for steg på dagens Molde sjukehus på Lundavang. Foto: Oddbjørn Harnes 

Nyheter

MOLDE: Professor Arild Hervik ved Høgskolen i Molde er også med i sjukehusgruppa i Molde. Han advarer sterkt mot en løsning der ett fellessjukehus plasseres midt mellom byene.

– Et dristig eksperiment

– Aldri før har det vært foretatt et så stort og dristig eksperiment som å legge et fellessjukehus midt mellom to byer, ti et område uten nødvendig infrastruktur. Dette prosjektet med å bygge en ny by mellom byene, trenger ikke regionen. Å legge et sjukehus midt mellom Molde og Kristiansund, blir helt feil samfunnsutvikling, sier professor Arild Hervik.

I går møtte Hervik analytikerne fra Oslo Economics som skal utrede samfunnskonsekvensene av de sju ulike sjukehusmodellene.

Fortsatt to sjukehus. Hervik mener det er fullt mulig å satse på sjukehus både i Kristiansund og i Molde for framtida, der begge sjukehusa holder god kvalitet, men har ulike arbeidsoppgaver. Ett av sjukehusa blir akutt- og fødesjukehus.

Fleksibel løsning

Professoren advarer mot en løsning der Helse Møre og Romsdal låser alle ressursene fast til ett sjukehusbygg midt mellom Molde og Kristiansund. Risikoen er en lite fleksibel løsning.

– Jeg er livredd at dette midt-imellom-sjukehuset aldri blir helt ordentlig fordi det ikke blir fleksibelt, mener han.

Arild Hervik sakner at helseforetaket ser nærmere på hvordan dagens sjukehusbygg kan utvikles.

– Et nytt sjukehusbygg er helt nødt å være på plass i 2020. Helseforetaket kan ganske enkelt ikke si: Vent på infrastrukturen! Bygningsmassen på Lundavang er for dårlig.

Hervik viser også til økonomisk usikkerhet om når tid det vil finnes penger å bygge nytt sjukehus for.

Ullevål som eksempel

Han vil at helseforetaket på nytt ser muligheten for en trinnvis utbygging av Lundavang i Molde.

– Velger helseforetaket nullalternativet, med å utvikle sjukehusbyggene i Molde og Kristiansund, vil man alltid ha opsjonen med å kunne velge på nytt. For Moldes del vil en steg for steg-påbygging på Lundavang kunne bety et gammelt sjukehus som stadig påbygges med nytt til det blir et moderne sjukehus. Ullevål sykehus i Oslo bygges på den måten, mener Hervik.

Professoren er enig i at to av de viktigste tingene når sjukehusløsningen skal avgjøres, er å velge løsninger som gjør det enklere å rekruttere dyktige fagfolk og på den måten sikre kvaliteten på sjukehustjenestene.

Småbyens fordeler

– Vi vil aldri få et universitetssjukehus i Nordmøre og Romsdal som kan konkurrere med Oslo eller Trondheim. Da må vi ha noe annet som trekker fagfolk hit, og det er kort reiseavstand til sjukehuset for dem som arbeider der og sentrumsnære boligområder. Vi må spille på fordelene små byer har. Det gjelder både Molde og Kristiansund. Dessuten er det god samfunnsøkonomi å bruke eksisterende infrastruktur, sier Arild Hervik.

Pasientene velger fritt

En annen forutsetning for framtidas sjukehustilbud i Nordmøre og Romsdal er, ifølge Arild Hervik, å sikre et stabilt og godt pasientgrunnlag. Plasseres et fellessjukehus på Høgset eller Frei, risikerer helseforetaket at en stor del av befolkningen vender seg mot Ålesund.

– Det blir en fiffig situasjon hvis 50.000 innbyggere får like lang eller lengre reiseveg til nysjukehuset som til Ålesund sjukehus og kan velge fritt. Skal helseforetaket da planlegge for en reservekapasitet for 50.000 mennesker på Ålesund sjukehus, eller planlegge for at et nytt fellessjukehus kan tape 50.000 pasienter av et pasientgrunnlag på rundt 140.000 i 2030? spør Arild Hervik.