Overrasket over sjukehusvedtak

- Det jeg er mest overrasket over, er at det er så mye faglig kompetanse i fylkesstyret at de kan plukke ut et alternativ nå mens prosessen pågår.
Nyheter

Det sier Sidsel Rykhus, leder i Molde Ap.

Hun stusser over vedtaket som nå er gjort i fylkesstyret i Arbeiderpartiet. Vedtaket innstiller på alternativ 3 B i valg av sjukehusløsning, som betyr ett felles sjukehus mellom byene, men ikke bynært noen av dem.

Representantskapet avgjør

Men Rykhus presiserer at saken nå skal legges frem for representantskapet, som er det eneste fora som kan forandre partiets program.

- Slik jeg ser det, har vi ikke i dag god nok faglig bakgrunn til å kunne plukke ut noen alternativ. Nå skal vi i Molde Ap ha medlemsmøte på mandag. Dit kommer Espen Remme, strategi- og utviklingssjef i Helse Møre og Romsdal, for å gå gjennom de sju alternativene for oss. Det er vi svært glad for. Det er vel ingen som kan dette bedre enn ham. I Molde har vi tenkt at så lenge prosessene foregår i fagmiljøene, så vil ikke vi mene noe, sier Rykhus.

- Ved at fylkesstyret nå velger alternativetet med felles sjukehus mellom de to byene, går man da bort fra sjukehus i Molde?

- Jeg velger å tolke det slik at det også kan legges bynært. Og da kan sjukehuset legges på Hjelset, sier Rykhus.

- Kommer fylkesstyrets vedtak etter press ovenfra, tror du?

- Jeg har hele tiden trodd at dette ikke styres ovenfra. Jeg mener det er ingenting som tilsier at de instruerer oss. Jeg har forstått det slik at det er foretaket som skal bestemme, og Jonas Gahr Støre har hele tiden sagt at han legger veldig vekt på det faglige, sier Rykhus.

Som mener nettopp dette taler for at sjukehuset legges til Molde.