Krohn Air med overskudd

Krohn Air-gründer Claus Krohn (79) flyr nå med overskudd på ruta Molde-Trondheim.

  Foto: BJØRN BRUNVOLL

  Foto: AIS AIRLINES

Nyheter

Det går fram av årsrapporten til Krohn Air AS, som viser at selskapet er inne i en positiv utvikling.

- Vi er godt fornøyd, sier daglig leder og eneaksjonær Claus Krohn, som etablerte Krohn Air og startet flyrute mellom Molde og Trondheim da SAS la ned på strekningen i januar 2010. Han driver nå Krohn Air på tredje året.

Overskudd

2011-regnskapet til Krohn Air viser en omsetning på 18,6 millioner kr, et driftsunderskudd på én million kr og et resultat før skatt på minus 2,1 millioner kr. Av årsrapporten går det fram at driftsunderskuddet i stor grad skriver seg fra driften i årets sju første måneder, hvor selskapet delvis eide sine egne fly.

«Driften av Krohn Air AS har vist overskudd fra august 2011», heter det i årsrapporten.

- Vi har skaffet oss en god markedsposisjon, og budsjetterer med et overskudd for 2012. Regnskapsrapporten hittil i år viser et overskudd, sier Claus Krohn.

Hollandsk selskap

Krohn Air drev den første tida med egne fly. Fra mars 2011 har Krohn Air leid inn fly og besetning fra Helitrans AS i Trondheim. Denne avtalen løper fram til 30. september i år.

Fra 1. oktober er det inngått en tilsvarende avtale med det hollandske selskapet Ais Airlines, som opererer en flåte bestående av 19-seters BAE Jetstream 32 turbo-propmaskiner. Det er samme flytype som Helitrans i dag går med på Molde-Trondheim.

- Hva er bakgrunnen for at dere bytter selskap?

- Helitrans legger ned sin virksomhet som har med fly å gjøre, og vil konsentrere seg om helikopter. Her var det ikke så mange aktører å velge blant. Vi fant ut at Ais Airlines er ideell for oss. De stiller opp med det antall fly vi har behov for. Vi ser også for oss en viss aktivitet på chartersiden. Helitrans har drevet en del charterflyging. Når de legger ned virksomheten med fly, tror vi noe av charterflygingene deres vil tilflyte oss. Det kan fort bli stående et par fly på Årø, sier Claus Krohn.

Han ønsker at ruta mellom Molde og Trondheim blir benyttet fortsatt framover, slik han har inntrykk av at næringsliv, offentlig ansatte og andre har gjort til nå.

Rettssak?

Krohn Air er for øvrig involvert i en tvist i Danmark, knyttet til verdsettelsen av to fly, hvor utfallet ennå ikke foeligger. Molde-selskapet kan ha mange millioner kroner å hente om det vinner fram med sitt krav.

Sjøl om driften til Krohn Air i 2010 gikk tilnærmet i balanse, viste bunnlinja i regnskapet et underskudd på 11,1 millioner kr. 9,5 millioner kr av dette knytter seg tiltvisten, som nå trolig vil bli gjenstand for en rettssak i Danmark.

Kjøpte

Krohn Air kjøpte i sin tid to fly fra et selskap i Danmark.

Som følge av at et av lånene i forbindelse med kjøpet av disse flyene ble misligholdt, tok selger tilbake flyene i februar 2011.

Av en note i 2011-regnskapet til Krohn Air, går det fram at det fremdeles er stor uenighet mellom partene om verdsettelsen av de to flyene i denne forbindelse. Det pågår forhandlinger med sikte på forlik. Forholdet vil – ifølge Krohn Airs årsrapport for 2011 – med stor sannsynlighet ende i en rettssak. Selger hevder at Krohn Air skylder om lag to millioner kr, mens Krohn Air AS mener å ha til gode et betydelig beløp – avhengig av verdsettelsen av flyene.

- Vi venter at rettsakten i Danmark kommer opp på nyåret, sier Claus Krohn.

- Hva tror du om utfallet?

- Det er i en rettssal som det er når en stiller opp i et løp: Medaljene deles ikke ut før en har passert målstreken. Det er et betydelig antall millioner kroner vi mener å ha til gode, som vi i regnskapet har avskrevet som tap. Skulle disse millionene komme tilbake, ville vi befinne oss i en unik situasjon. Våre danske advokater mener vi har en god sak, sier Claus Krohn.

  Foto: AIS AIRLINES