Vil ikke ha komiske gatenavn

Og det er kanskje dårlig nytt for Kurthermanneduardkarljuliusschwittersgata

  Foto: BJØRN BRUNVOLL

Nyheter

Teatersjef Arne Nøst lanserte ideen om at Gørvellplassen ganskje burde bytte navn nå når plassen er glitt ei gate. Han mente Molde burde hedre kunstneren Kurt Schwitters med ei gate, og at dette burde være stedet.

Siden fulgte poeten Øystein Hauge opp og ville lage navnet i mer "schwittersk ånd". Han lanserte Kurthermanneduardkarljuliusschwittersgata som navneforslag.

Men nå helles det kaldt blod i alle kreative årer fra Kartverket. Det er nemlig ikke bare bare å bytte navn på ei gate - og det advares både mot personnavn, vanskelige navn og komiske navn.

Retningslinjer

Vi har fått e-post fra Kartverket i Molde som viser til den nasjonale adresseveilederen - retningslinjer for valg av vegnavn. Og vi ser at Kurthermanneduardkarljuliusschwittersgata stryker på flere av punktene:

• Navnet må passe inn i et samordnet system for adressering

• Navnet bør bygge på og føre videre den lokale navnetradisjonen

• Navnet bør passe på stedet

• Navnet bør ikke virke støtende eller komisk

• Navnene bør være varierte

• Navnet bør være lett å skrive, lese og uttale

• En bør unngå å bruke navn på nålevende personer, og det bør helst gå 5–10 år etter en persons død før navnet eventuelt tas i bruk. Navn på personer fra nyere tid skrives slik personen selv skrev det. Generelt tilrådes tilbakeholdenhet i bruk av personnavn.

Her er hele adresseveilederen til Kartverket

Viktig for utrykningstjenester

Wenche Mork i Kartverket i Molde sier det fortsatt er 22 prosent av boligmassen i Molde som ikke har gateadresser. Disse er oppført med matrikkeladresser - dvs gards- og bruksnummer.

- Den viktigste grunnen til at vi vil ha gateadresser på alle boligbygg er at utrykkingskjøretøy som ambulanse, brann og politi skal finne raskt fram, sier Wenche Mork.