Enstemmig for Møreaksen

Et enstemmig fylkesting går inn for Møreaksen skal bygges med tunnel under Tautra og bru over Julsundet.

  Foto: Olav Skjegstad

Nyheter

Mens det var debatt om trasevalg og tekniske løsninger for fjordkryssing på Sunnmøre og Nordmøre, var fylkestinget samlet om Møreaksen.

- Dette er et veldig viktig vedtak, og det er spesielt viktig at det er enstemmig, jubler Bernhard Riksfjord, Helge Orten og Torgeir Dahl. Gamleordfører og fylkestingsmedlem Knut Flølo fra Vestnes slutter seg til dette.

- Dette er et vedtok som er positivt for hele fylket, det er med å binde Møre og Romsdal sammen, sier Bernhard Riksfjord. Helge Orten tror han kan kjøre bil under fjorden til Nerås i 2023.

Ingrid Opedal (SV) ville ha utredet Sekken-alternativet, men ble stående aleine om dette. Hun er ikke glad for storsatsingen på undersjøiske tunneler, og mener dette er negativt både for miljøet og befolkningen i Møre og Romsdal.

Vedtaket i fylkestinget går nå som høringsuttalelse til konseptvalgutredning for E 39 fra Skei i Jølster til Valsøya på Nordmøre.