Røkke-tråler kan få streng straff

Fiskerimyndighetene vil straffe Aker Seafoods og Kjell Inge Røkke for ulovlig utkast av fisk.
Nyheter

Røkke-tråleren Hekktind kan miste retten til å fiske i et helt år.

Det vil i så fall være den strengeste straffen et norsk fiskefartøy noensinne har fått. Den strengeste tilsvarende straffen som er idømt et norsk fiskefartøy, er på 17 uker, ifølge FiskeribladetFiskaren.

Fiskeridirektoratet har varslet en midlertidig tilbakekalling av ervervstillatelser til både Aker Seafoods- og Nergård-trålere for ulovlig utkast av fisk. For Hekktind kan det være snakk om ett helt år uten fisketillatelse. Alle båtene er mistenkt for ulovlig utkast av fisk.

Alvorlig

Mens det for Aker-tråleren Doggi og Nergård-tråleren Arvid Nergård er snakk om tilbakekalling i opptil seks måneder, er den foreløpige vurderingen at Hekktind-saken er mer alvorlig:

– Vi har sendt ut forhåndsvarsel om samme sanksjon til Hekktind, men med dobbel så lang varighet. Her er det snakk om midlertidig tilbakekalling av ervervstillatelse i opp til ett år, sier Håvard Holder, rådgiver i fartøy- og deltakerseksjonen i Ressursavdelingen i Fiskeridirektoratet.

Direktør for fangst i Aker Seafood, Olav Holst-Dyrnes, sier til NTB at han ikke ønsker å kommentere saken på nåværende tidspunkt. Han ønsker heller ikke å spekulere på hva ett års fiskenekt vil ha å si for selskapet.

– Jeg kan bekrefte at vi har mottatt brev fra Fiskeridirektoratet og at vi har gitt tilsvar når det gjelder Doggi. Ellers vil jeg ikke kommentere noe av det som er kommet fram i mediene, sier Holst-Dyrnes.

Avslørt av video

Etterforskningen av Hekktind startet med publiseringen av en film fra produksjonen om bord, som viste at undermåls fisk ble oppmalt og dumpet.

Trålerne Arvid Nergård og Doggi ble avslørt under ordinære kystvaktinspeksjon i fjor. Transportsystemer og rutiner var ikke godt nok tilrettelagt, så fullt produserbar fisk ble ført over bord. I praksis vil det si at fisken ble kastet på sjøen.

Naturvernforbundet anmeldte Aker Seafood til Økokrim i forbindelse med samme sak i oktober i fjor. Naturvernforbundet sier i en e-post til NTB at det er fornøyd med at Fiskeridirektoratet varsler tilbaketrekking av ervervstillatelser i saken.

– Naturvernforbundet er fornøyd med at de varsler tilbaketrekking av ervervstillatelse for Aker-trålerne Hekktind og Doggi og for tråleren Arvid Nergård som ble tatt for dumping av fisk i oktober i fjor. Dumping av fisk er alvorlig miljøkriminalitet, sier leder Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet. (©NTB)