Lover raskt avklaring

Både Vegvesenet og samferdselssjefen lover raskt avklaring om det nye bompengeskissen for Langfjordtunnelen er liv laga.
Nyheter

– Arbeidet får prioritet. Ber fylkeskommunen oss gjennomføre beregningene, blir de i hvert fall levert i løpet av en måneds tid, sier seksjonssjef Leif Magne Lillebakk i Statens vegvesen.

Det ene Vegvesenet må finne ut er når det er behov for to ferjer over Fannefjorden. Samt prisen på dette.

– Sølsnes – Åfarnes er en del av en anbudspakke. Derfor kan vi ikke beregne økonomien i dette sambandet isolert. Hva vi kan gi klare tall på er hva ferje nummer to koster ekstra, sier Lillebakk.

Det nåværende anbudet går ut i 2013. I tillegg må Vegvesenet finne ut hvor stor engangsveksten må være – og vurdere realisme i det – for at tunnelen kan bygges nå.

Med dette faktagrunnlaget på plass kan samferdselssjefen lage sin innstilling til samferdselsutvalget. Om når fylket avgjør Langfjordtunnelens skjebne, sier samferdselssjef Arild Fuglseth.

– Prioriteringen av store veg- prosjekter kommer opp i samferdselsutvalget i februar – mars neste år. Den endelige avgjørelsen faller i i fylkestinget i løpet av april 2011, sier Fuglseth.