Tryggest biltur ved flo sjø

Frykter du snøras, så vent med bilturen til det blir flo sjø.
Nyheter

Molde: Denne vel dokumenterte tommeltottregelen kommer fra selveste Statens vegvesen.

- Dette er statistikk. Den viser at det er mye rett i hva gammelt folk langs fjordene har sagt gjennom generasjoner. At snøras går på fjøre sjø, sier seksjonsleder Ivar Hol ved Statens vegvesen i Molde til Romsdals Budstikke.Dokumentasjonen

Han er mannen som først dokumenterte denne sammenhengen. At det er størst fare for snøras de tidspunktene på døgnet når månen har minst tiltrekningskraft på jorda.

- Vi hadde en sommerhjelp med litt lite å gjøre. Han ble satt til å gå inn i rasregisteret vårt. Der undersøkte han når rasene hadde gått og sammenliknet med flo og fjøre i almanakken, sier Hol.Bare snøras

Første vi fant var at det ikke var noen sammenheng mellom steinras og tidevannet. Snøras derimot. Svært få snøras hadde gått ved flo sjø. Derimot var det stor overvekt av snøras rett før fjøre. Etterpå kontaktet vi Sogn og Fjordane, Hordaland og Troms. De gikk gjennom sine statistikker og fant samme klare tendensen også der.

- Regelen gjelder ikke uavkortet?

- Nei, hvis det kommer en regnbyge så kommer raset, uansett hvordan vannstanden er. Så flere ytre forhold påvirker når raset går. Men om snøfonna ligger på bruddgrensa, og snøforholdene er konstante, så er faren størst for at snøen løsner ved fjøre sjø, sier Hol.Uforklarlig

Høgskolen i Narvik prøvde ad vitenskapelige veg å finne ut hva som egentlig skjer. De kontaktet både professorer ved NTNU og ingeniører fra Meteorologisk institutt for å få ytterligere faginformasjon om temaet. Kombinert med egne beregninger konkluderte de med at sammenhengen foreløpig er uforklarlig. Først frikjente de endringer i lufttrykket. Deretter kom de til at endringen av tidevannskrafta ikke har avgjørende effekt ved utløsning av skred.

- Selvfølgelig er det mulig at mange små faktorer spiller på lag og bidrar til prosentvis flere skred ved lavvann, uten at vi har mulighet til å fastslå dette, konkluderte høgskolen i sin hovedoppgave.

De sluttet med ønsket om å få undersøke mulig sammenheng mellom lavtrykk og tidevannssykluser langs norskekysten.Nyttig

­ Månen drar vannet ut av fjordene. Bare enorm energi gjør dette mulig. Snø er ikke annet enn vann i fast form. De samme fysiske lovene virker derfor på snø og vann. Uten at vi klarer å forklare det reint vitenskapelig på en skikkelig måte, sier Hol.

- Har dere praktisk nytte av fjørefunnet?

- Jeg ser etter når det er fjøre sjøl. Men vi kan ikke legge det til grunn for når vi åpner og stenger veger. Men litt er det med å vurderingen, sier Hol.