Her slås Knut til ridder

- En stør høgtid. Dette er et viktig steg i livet mitt, sier Knut Ødegård. Romsdals Budstikke var til stede da han ble slått til ridder i Ridderordenen av Den Hellige grav i Jerusalem av ordenens storprior.
Nyheter

Oslo: Stedet er den St. Olavs kirke i Oslo, den katolske menighetens domkirke i Norge. Noen minutter før klokka 15 lørdag begynner kirken å fylles. Men fremst står kirkebenkene tomme. Lapper forteller at de er reservert statholdere, dames, og knekter, vordende riddere i Gravridderordenen. Seremonimester Are Hugo Pripp og hans medhjelpere deler ut salmebøker og sanger. De er alle kledd i kjole og hvitt. Av og til går de fram mot alteret, bøyer seg fromt og gjør korsets tegn. Fra galleriet høres svak gregoriansk sang, Kyrie Eleison! I benkeradene kneler noen i bønn, andre snufser og hvisker lavt.

Investitur

Noe n av de som skal lede seremonien er framme og prøvekneler, beregner avstander. De er kledd i hvite eller svarte kapper, med det karakteristiske lilla beltet. Lysgutter i hvite kapper prøvegår løypene. Foran ikonet med Jomfru Maria er lysene tent. Det er klart for messe og investitur, innsettelse av riddere til Gravridderordenen. Det er første gang dette skjer på norsk jord. Norge har flere gravriddere, men de er innviet i Stockholm. De fire som nå skal slås til riddere har kvelden i forvegen avlagt evige løfter til kardinal John T. Foley, storprioren, som representerer Paven i seremonien.

Prosesjon

Et sprøtt klokkeklemt framme fra koret varsler at seremonien er i gang. Inn kommer en prosesjon av geistlige og statholderskapet. Kledd i sine karakteristiske drakter, de fleste prydet med Jerusalemkorset, bestående av fire små og ett stort rødt kors, som symboliserer de fem korsene Jesus fikk. Noen bærer hyrdestaver, noen bærer prosesjonskors, lys eller faner. Knut Ødegård går midt i prosesjonen, med blikket stivt festet foran seg, tydelig nervøs. Noen svinger røkelseskar mot menigheter. En tung duft av røkelse sprer seg etter hvert i kirkerommet. Til sammen 30-40 deltar i prosesjonen som følges av flerstemt sang fra galleriet. De finner sine reserverte plasser, og messen kan fortsette.

Symbolmettet

Dette er en katolsk messe, på mange måter avvikende fra måten vi i den nordvestlige delen av Europa gjør det, anvist av salige Luther. Den ritual og symbolmettete liturgien går sin gang fram til investituren skal finne sted. Kardinalen kommer fram og setter seg i høgsetet, leser den nødvendige formaninger for de fire vordende ridderne som nå står foran ham. I kjole og hvitt. Deretter kalles de fram, en etter en, kneler foran kardinalen som slår dem til riddere med sverdslag på hver skulder. De får festet Jerusalemkorset i gull rundt halsen og kvitterer med å kysse kardinalens ring. Deretter fortsetter seremonien, men blant annet nattverd som ledes av kardinalen. For Knut Ødegård og de tre andre nye ridderne er seremonien over. Han kan ikle seg sin karakteristiske kappe, den svarte ridderluen og Jerusalemkorset. Han er ridder av Ridderordenen av Den Hellige Grav i Jerusalem. Ridder Knut.