Redaktøren
slutter i RB

Nils Kristian Myhre har sagt opp som ansvarlig redaktør i Romsdals Budstikke. Han går til redaktørjobb sentralt i Edda Media.
Nyheter

- Det ligger ingen dramatikk i dette. Familien min skal flytte tilbake til Østlandet, og jeg ser at det blir vanskelig å pendle mellom Molde og Østlandet over så lang tid, sier Nils Kristian Myhre til Rbnett. Myhre fungerer også som konstituert adm dir i mediehuset, men i denne stillingen er ansettelsesprosessen i sluttfasen. Ny direktør er trolig ansatt i løpet av april. - Det er selvsagt trist å forlate en strålende arbeidsplass. Men hensynet til familien har vært viktigst, og jeg er glad for at jeg nå fortsatt kan ha kontakt med avisa gjennom Edda Media, sier Nils Kristian Myhre. I Edda Media skal Myhre begynne som utviklingsredaktør innen forretningsutvikling i digitale medier. - Jeg tar sikte på å bli i Romsdals Budstikke fram til ny redaktør er på plass. Foreløpig har vi lagt opp til at jeg starter i Edda Media 1. september, sier Myhre. Nils Kristian Myhre ble ansatt som redaktør i Romsdals Budstikke i november 2006.

Beklager

- Vi beklager at han går av, men forstår at han må prioritere familien, sier klubbleder Marit Heiene i Romsdals Budstikke. - Han har slåss for avisa i kampen med eierne i Mecom, og det har medført at vi har sluppet heldigere unna de store kuttene enn en del andre mediehus. Heiene synes også det er bra at Myhre sier fra i god tid, slik at avisa rekker å få på plass en ny redaktør.