Kristiansund vil ha nasjonalt senter

Et lokalmedisinsk senter til erstatning for Kristiansund sykehus, kan bli for skjørt, mener Nordmøre Regionråd. Nå lanserer de ønsket om å bygge opp et nasjonalt kompetansesenter med bredt faglig innhold i Kristiansund.

Nytenking: Heidi Jørgensen Gjersvold (t.v.) og Birgit Eliassen fra Nordmøre Regionråd la fram tanker om å bygge opp et nasjonalt kompetansesenter som går nye veger for å tilby innbyggerne i hele fylket nye helsetjenester. – Senteret skal ikke være en konkurrent til fellessjukehuset, men et supplement, understreket de to.   Foto: Richard Nergaard

Nyheter

Helseminister Bent Høie har gitt beskjed om at det skal planlegges et nytt lokalmedisinsk senter i Kristiansund, slik at Nordmøre har et nærtilbud den dagen det nye fellessjukehuset på Helset står ferdig til bruk.

Denne ideen mener Nordmøre Regionråd (tidligere Orkidé) vil gi et for sårbart og spinkelt helsetilbud. På oppstartskonferansen på Oppdal om det nye fellessjukehuset og tilbudet i Kristiansund, ble en helt ny idé lansert: Kristiansund ønsker å gå helt nye veger og utvikle et nytt, tverrfaglig kompetansesenter.

 – Det er kanskje ikke helt en selvfølge at Nordmøre er her i dag, åpnet nestleder i Nordmøre Regionråd og rådmann i Gjemnes, Birgit Eliassen, på sjukehuskonferansen på Oppdal.

– Et distriktsmedisinsk senter passer ikke for en by, la hun humoristisk til. Og så presenterte hun hva Nordmøre Regionråd ønsker skal bli i Kristiansund:

– Vi ønsker å utvikle et regionalt senter for helseinnovasjon. Et senter som også skal serve resten av fylket, ikke bare Nordmøre og Romsdal. Vi snakker ikke om annet enn ett felles akuttsjukehus, men som et supplement til det ser vi for oss å utvikle et innovasjonssenter som også kan tenke større, og bli et nasjonalt kompetansesenter, sa Birgit Eliassen.

Til grunn for å utvikle noe helt nytt innenfor helsesektoren, ligger folkehelsa. Da må det lages hittil uprøvde ordninger for samarbeid på tvers av grensene mellom det kommunene har ansvar for og det helseforetakene har ansvar for.

– Framtida ligger i å utnytte telemedisin og velferdsteknologien på en helt annen måte enn i dag. Vi vil arbeide for å utvikle et regionalt senter for helseinnovasjon og samhandling, forklarte Birgit Eliassen.

– Er dette tenkt i tillegg til et lokalmedisinsk senter i Kristiansund eller i stedet for? spurte sykepleiertillitsvalgt Trine B. Sevaldsen fra Kristiansund?

– Det vil være til erstatning for et lokalmedisinsk senter. Vi må ha noe mer, noe annet enn vi har i da, for å ivareta behovet befolkningen vil ha for helsetjenester i åra som kommer. Vi ønsker å utvikle samarbeid på tvers av faggrensene, uten vanntette skott, svarte Eliassen. Daglig leder i Nordmøre Regionråd, Heidi Jørgensen Gjersvold, understreket at et innovasjons- og kompetansesenter i Kristiansund ikke er tenkt som en konkurrent til fellessjukehuset, men som et supplement.

Hun ga noen eksempler på hva et slikt kompetansesenter kan inneholde: – Vi må utnytte IKT på en ny måte. Vi tenker på et livsstilssenter, et senter for respons til folk som har trygghetsalarm, og et senter som har kompetanse på traumer i forbindelse med krig og flukt, sa Jørgensen Gjersvold.

Adm. direktør Espen Remme tok imot ideen fra Nordmøre Regionråd som et konstruktivt innspill.

– Vi ønsker at prosjektet Nordmøre tenker på, kopler seg til prosjektorganisasjonen for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal. Denne organisasjonen må svare ut hva et distriktsmedisinsk senter i Kristiansund skal være, sa Espen Remme.