«Molde 2040» inviterer publikum til rådhuset

Skyskraper i hagen? Vet du ikke om din eiendom foreslås fortettet – eller ikke – så kom til rådhuset og få tvilen fjernet.

Fortetting Arealplanlegger Halvard Vevang Straume (t.v.) og kommunalsjef Eirik Heggemsnes foran de store papirversjonene av fortettingskartene, som nå er tilgjengelig for folk flest.  Foto: Per Kåre Tveeikrem

Nyheter

Invitasjonen kommer fra kommunalsjef Eirik Heggemsnes og arealplanlegger Halvard Vevang Straume i «Molde 2040».

D-dagen

Forslaget til hvordan arealet mellom Strande og Aukra grense skal brukes de neste 25-åra, er ute på høring. Fristen for å uttale seg, både for offentlige organ og folk flest, er 19. oktober.

En av de viktigste avklaringene planforslaget gir er hvilke typer ny bebyggelse som tillates i de enkelte boligstrøk.

  • Boligstrøk med særlige (les: strenge) restriksjoner.
  • Småhusbebyggelse med liten grad av fortetting.
  • Fritt fram-felt, hvor det åpnes for å bygge ned mye av tomta og å strekke byggene i høgda.

Stor interesse

– Det er spesielt forslagene til fortetting folk har engasjert seg i til nå, sier kommunalsjef Eirik Heggemsnes til Romsdals Budstikke.

– Det er slik vi ønsker det. Vi vil at folk skal engasjere seg og få best mulig innsikt i forslaget. Derfor ligger en papirversjon av planforslaget i resepsjonen på rådhuset, som er tilgjengelig for alle. Planforslaget er også tilgjengelig på data på Molde kommunes heimeside. Der har vi også lagt ut de viktige kartene over de ulike sonene med forretting, sier Heggemsnes.

Spesialkart

På datakartene kan det være vanskelig å finne nøyaktig ut hvor grensene går mellom de ulike sonene.

– Vi har derfor blåst opp papirversjoner av fortettingskartene, slik at det blir enklere å finne ut i hvilke gater grensene går, sier Heggemsnes.

Kartene er plassert hos plan- og utviklingsavdelinga i andre etasje i rådhuset. Dit inviteres alle for å se. Det finnes bare en hake. Ring først og avtal besøkstid med prosjektlederen, arealplanlegger Halvard Vevang Straume.

Ring først

– Dette er et svært viktig dokument. Vi har lagt opp til medvirkning i hele prosessen. Da er det viktig at folk engasjerer seg. Vårt ønske er at folk setter seg inn i hva planforslaget innebærer. I den grad vi har kapasitet, også andre oppgaver skal gjøres i det daglige, prøver vi å gi svar til alle som kommer og spør, sier Heggemsnes.

Det aller beste er da å ta kontakt på forhånd og be om et møte. Slik er de sikret best mulig oppfølging når de kommer.

– Reaksjonene til nå?

– Planforslaget har fått en relativt god mottakelse. Enkelte har vært innom for å få bedre innblikk. De første uttalelsene har kommet, men det er naturlig at de aller fleste kommer inn mot slutten, sier Heggemsnes.