Ny utsettelse for Nordøyvegen

Prosjektet sendes tilbake til Statens vegvesen.

Mange har ventet lenge på en endelig KS2-vurdering av Nordøyvegen. Nå utsettes det endelige resultatet.  Foto: Illustrasjon: Statens vegvesen

Samferdselssjef i Møre og Romsdal, Arild Fuglseth, er skuffet over at Nordøyvegen må gjennom en ny runde på tegnebrettet.  Foto: Erik Birkeland

Nyheter

Det var NRK Møre og Romsdal som omtalte saka først.

Prosjektet Nordøyvegen har vært gjennom en såkalt KS2-vurdering; en kvalitetssikring av kostnader og tekniske løsninger på den planlagte strekninga som skal gi 3200 øyboere fastlandsforbindelse. Det var forventet at den endelige rapporten ble klar tirsdag.

I stedet la konsulentene fra Veritas, som gjennomførte vurderinga, fram et foreløpig, nedslående resultatet:

Utfordringer hovedsakelig knytta til kryssing av Lepsøyrevet gjør at hele prosjektet, som er anslått til å koste nesten tre milliarder kroner, sendes tilbake til Statens vegvesen. Følgelig kan en endelig rapport ikke legges fram.

Forsinkelser

De viktigste innvendingene omhandler løsninger for fundamenteringa til Lepsøybrua: skal påler eller senkekasser benyttes, og skal det brukes betong eller stål på selve brua? Disse sprøsmålene må besvares før det endelige resultatet kan legges fram. Det betyr at det sentrale styringsdokumentet for Nordøyvegen må endres.

Hvorfor ble disse vurderingene ikke tatt før rapporten ble bestilt?

– Det har vært en større gruppe inne som skulle se på forskjellige løsninger, for å se om det var mulig å spare penger på komponenter som er dyr. Du kan si at det i utgangspunktet skulle være betongbru, at det skulle fylles opp med fyllinger, og at fundamenteringa skulle være med peling i grunn. Det var det man jobba etter fordi det er det som vanlig å bruke i tilsvarende prosjekt. Så har det kommet fram etterpå at det kanskje var lurt å se på andre løsninger. Dette er en modningsprosess, sier samferdselsjef i Møre og Romsdal, Arild Fuglseth til Rbnett.

Ny politisk behandling

Fuglseth slår fast at de nye opplysningene vil medføre forsinkelser i prosessen, men vil ikke spekulere i hvor omfattende disse blir. Han vil heller ikke si noe om hvor stor kostnadsendringen vil bli.

– Det er det for tidlig å si noe om, sier han.

Før saka kan behandles i Stortinget må den gjennom Fylkestinget. Som følge av de foreløpige resultatene som ble lagt fram tirsdag må Statens vegvesen lage nytt forprosjekt, og en ny politisk behandling må gjennomføres. Dette kan først gjøres på nyåret.

– I utgangspunktet ønsket vi å behandle rapporten under fylkestinget i desember. Det kommer til å holde veldig hardt nå. Vi må nok peile oss inn mot våren 2016, sier Fuglseth.

Slik så et av forslagene til bru over Lepsøyrevet ut. Nå må prosjektet tilbake til tegnebrettet.  Foto: Illustrasjon: Kareen Bröker/Høgskolen i Ålesund

Slik så et av forslagene til bru over Lepsøyrevet ut. Nå må prosjektet tilbake til tegnebrettet.  Foto: Illustrasjon: Kareen Bröker/Høgskolen i Ålesund