Masseoppsigelser bekymrer ordføreren

Store offshorebedrifter i Molde har gått til masseoppsigelser som følge av den kraftige oljenedturen. Flere hundre mister jobbene sine. Ordfører Torgeir Dahl (H) sier det er trist og alvorlig. 

Kommer igjen: Molde-ordfører Torgeir Dahl (H) tror olje- og gassnæringa kommer igjen.  Foto: BJØRN BRUNVOLL

Nyheter

Prezioso Linjebygg og Axess har gjennomført betydelige bemanningskutt. Axtech og Motus har også gått til oppsigelser i et mindre omfang.

Torsdag ble det kjent at National Oilwell Varco (NOV), som er største offshorebedriften i vårt område, sier opp 120 ansatte i Molde.

Kommer tilbake

– Det var ingen hyggelig nyhet. NOV har hatt en svært positiv utvikling, og skapt mange spennende arbeidsplasser i Molde, sier Torgeir Dahl.

– Det er krevende for dem som blir berørt i form av oppsigelser, og det er krevende for de virksomhetene som må nedbemanne, sier ordføreren.

Han vil ikke bagatellisere situasjonen, men sier at det som nå skjer er noe en må gjennom.

– Dette er sterke virksomheter både finansielt og kompetansemessig. Jeg er overbevist om at de kommer sterkt tilbake. Samtidig gir det som nå skjer noen muligheter innenfor andre deler av næringslivet. Jeg tenker da på lav kronekurs og lav rente. Jeg ser også at Regjeringen er opptatt av å legge til rette i form av bedre rammebetingelser, sier Torgeir Dahl.

Han framholder at det er svært viktig at bedriftene som nå rammes av oljenedturen, ikke mister nøkkelkompetanse.

– Hvor alvorlig er bemanningsreduksjonene og oppsigelsene som nå skjer for Molde?

– Jeg opplever at en del bransjer er i en veldig krevende situasjon. Det er ikke overraskende at fallet i olje og gassprisene også slår ut på deler av næringslivet her i Molde og regionen. Vi har vært kjent med at det har vært arbeidet med store reduksjoner i bemanningen i disse bedriftene som er berørt av nedturen i olje og gass, sier Torgeir Dahl.

Breiere næringsstruktur

Han framholder samtidig at Molde heldigvis har en næringsstruktur som er betydelig breiere enn det en del andre kommuner langs kysten av Vestlandet har.

– Vi har en styrke ved at vi har en risikospredning i Molde, og har vært bevisst på å ha det. Når en bransje er inne i en svak periode, gjør andre det sterkere. Vi vet at det nå er eksportretta virksomheter som ser markedsmuligheter med lav kronekurs og lav rente, og opplever at de er mer konkurransedyktig både i markedet og om arbeidskrafta, sier Torgeir Dahl.

– Er Molde og regionen for ensidig avhengig av oljesektoren?

– Nei, det vil jeg ikke si. Vi står betydelig sterkere enn vi ser mange andre kommuner både nord og sør for oss, gjør. De har en helt annen og mye større sårbarhet i forhold til olje- og gassnæringa enn vi har. Vi er ikke så eksponert som kommuner som Kristiansund. Ulstein, Hareid og Herøy er, sier Torgeir Dahl.

Underbygger

Navs ledighetstall for august underbygger ordførerens utsagn. Både Kristiansund, Vestnes, Hareid, Ulstein og Herøy har betydelig større ledighet enn Molde. Molde har 2,6 prosent ledighet, mens Kristiansund har 4,1 prosent.  

– Hvordan tror du bemanningsreduksjonene vil slå inn på skatteinntektene til kommunen?

– De kan slå inn. Så langt er skatteinntektene i Molde høgre enn i landet for øvrig. Men får vi betydelige nedbemanninger, er det klart det vil slå inn på skatteinntektene.

– Tror du arbeidsplassene som nå forsvinner er tapt for godt?

– Nei. det tror jeg ikke. For det første har vi et næringsliv som er såpass dynamisk at noen av dem som mister arbeidet, vil kunne finne alternative spennende arbeidsplasser. For det andre vil næringa som nå er hardt rammet, komme styrket tilbake. Det er ikke en «solnedgangsnæring», sier Torgeir Dahl.

Voldsom utvikling

Han framholder at olje og gassnæringa har vært gjennom ei voldsom utvikling, med vekst og gode tider.

– Så ser vi at den har lagt seg til et kostnadsnivå som ikke kan forsvares, og som har gitt ubalanse i norsk økonomi. Kostnadsutviklinga innenfor olje og gass har vært helt ute av kontroll, sier Torgeir Dahl. Men han hadde ønsket at korreksjonen som kom, ikke ble så hard og voldsom som den ble.