– Må få tilbake skolepolitikerne

Opposisjonen vil ta tilbake politiske fagstyrer for å følge opp moldeskolen.

Temperatur i rådhussalen: - Det er bevisst valgt vekk av dagens flertall at de ikke vil ha tilbake skolestyrene. Ap har reist spørsmål om det i minst 12 år, sa Aps Frank Sæther under skoledebatten i rådhuset tirsdag. 

Nyheter

Mens Ap vil ha tilbake fagutvalgene i moldeskolen, vil MDG gi mer mestring via flere valgfag. Frps løsning er bedre lærere.

Oppslaget i Romsdals Budstikke fra Kviltorp skole tirsdag, der rektor må la én lærer undervise 33 elever når den andre er sjuk, satte fart i debatten om moldeskolen.

Torgeir Dahl (H) påpekte at forsida på RB var mer dramatisk enn saka inni, og at Kostra-tallene som viser gjennomsnittlig antall elever per lærere i Molde viser noe annet:

– Det er særlig på de siste årstrinna vi har større grupper. Fra 1.–10. trinn er Moldes snitt på 14,9 elever per lærer. Men dessverre lar skoler noen ganger være å leie inn vikar for å spare penger, sa Dahl.

– Ikke lett

FAU-leder Hege Pilskog påpekte fra salen at hverdagen er at skolen ikke kan leie inn vikar før dag 17 da arbeidsgiverperioden er over.

SV gikk ikke med på Dahls tall:

– Statistikk kan brukes til så mangt. I Molde har vi flere småskoler med lave elevtall som spiller inn, slik at Kostra-tallene blir lavere. Spør du lærerne, og jeg hører jevnlig fra dem når jeg står på stand, så opplever de at både 33 og 25 elever er alt annet enn lett. klassene er for store, sa Kim Thoresen-Vestre og viste til SVs programfesting av maks 15 elever per lærer fra 1–4. trinn.

– Nok lærere gir mindre slitasje på dem, og er på den måten besparende, påpekte SV.

Gir verktøykasse

Miljøpartiet de grønne (MDG) ville ha mer mestring via alternative fag:

– Elevene må få nok valgfag tidlig, og faglærere i musikk, kunst og håndverk. Mestring gir gode skoleresultat, og det er derfor tidlig mestring er så viktig, påpekte Ola Sønderland.

Frp trakk fram den gode læreren som nøkkelen til en god skole.

– Dyktige og motiverte lærere er nøkkelen til en god skole. Innholdet er deres jobb. Vi gir dere en verktøykasse, sa Margareth Hoff Berg (Frp) til rådhussalen med mange lærere til stede.

Vil ha tilbake fagstyrer

Ap Frank Sæther, som også er erfaren rektor i ungdomsskolen, kom med hard kritikk av posisjonen for å la skolen gå uten tett politisk styring.

– Statistikken og forskningen kan brukes til så mangt. Dere må unnskylde at jeg har litt ekstra kunnskap på feltet, for jeg jobber der. Det Molde mangler er skolepolitikere, men det er bevisst valgt vekk av dagens flertall at de ikke vil ha tilbake skolestyrene. Ap har reist spørsmål om det i minst 12 år. Vi er gode på bygningene, svake på driften og har mye å hente på innholdet. Eksempelet med 33 elever må ikke bli framtida i Molde, påpekte rektoren og fikk støtte fra blant andre Borgerlisten og Senterpartiet.

Fikk svar

Så fikk Sæther svar fra Dahl. Høyre velger dagens politiske organisering, med drifts- og planutvalg med stor delegering til rådmannen, ikke egne fagutvalg.

– Man blir ikke en skolepolitiker bare av å sitte i et skolestyre. Jeg har vært med i FAU og var med på å starte KFU, og det vi møtte var begredelig, slo Dahl tilbake.

– Så godt som Molde ellers skårer på levekårsundersøkelser burde vi ligge høgere på skole, sa Sæther om resultatene.

Skårer sosialt

Under temaet nasjonale prøver påpekte Dahl at moldeskolen kommer bra ut.

– Vi skårer som regel i snitt eller over. Over lang tid har det bare gått litt opp og ned. Jeg tror på mer systematisk skoleutvikling. Det har vi ikke vært gode nok på i Molde. Vi må utvikle den kollektive kunnskapen mellom skolene og mellom lærerne, så alt ikke faller ned på enkeltlæreren. Basert på den først timen av debatten.

Ikke betrygget

Rose Mari Skarset fra Borgerlista viste til at sjøl om norske elever ikke skårer så høgt på faglig kunnskap i europeisk skala, skårer de godt på sosiale ferdigheter.

– Det er også viktig, men skal vi lære mer, må vi ha høgt læringstrykk. Når det ikke settes inn vikar, tar vi ned læringstrykket. Da sier vi til ungene at læreren ikke er så viktig, sa Skarset.

– Jeg blir ikke betrygget som mor i moldeskolen, men dere lover i hvert fall ikke noe dere ikke kan holde, avsluttet FAU-leder Pilskog etter politikernes framlegg.

(Artikkelen er basert på den første timen av debatten, red.anm.)