Milepæl for Polarled

Gassrøret fra Nyhamna er først i verden over Polarsirkelen - med Max Midsund i kontrollrommet.

410 sjøfolk jobber om bord i rørleggerfartøyet Solitaire. Seks båter går i skytteltrafikk for å forsyne fartøyet med nye rør.  

Personene i forgrunnen, fra venstre: Johannes C. Irgens, Statoil Vessel Representative Keith Hassage, Allseas Superintendent Sijmen van der Plicht, Allseas Vessel Master 

Nyheter

Natt til fredag 21. august krysset gassrørledningen Polarled 66 grader 33 minutter nord - det vil si Polarsirkelen. 

"Dette er første gang en rørledning krysser Polarsirkelen. Det åpner en helt ny motorvei for gass fra Norskehavet til Europa – langt under budsjett", skriver infosjef Sverre Kojedal i Staoil i en pressemelding.

Den 48 mil lange rørledninga går fra Nyhamna til Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet, vest for Lofoten. Det er verdens største rørleggingsfartøy, Solitaire, som gjør jobben, og legger drøyt 24 meter om gangen omtrent hvert sjette minutt hele døgnet.


Polarled over halvvegs

Kobler sammen over 330 rør hvert døgn

Tunge betongbelagte stålrør legges på 1.265 meters djup i et forrykende tempo.


God framdrift

Under oppstarten i mars ble røret trukket inn til Nyhamna. Og i løpet av september vil Solitaire være framme ved Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet vest for Lofoten, hvis været tillater. 

- Her går det kjempebra for tiden, vi har hatt bra forhold i mer enn  50 dager. 17. august satte vi rekord med 5,01 kilometer rør på en dag, sier Kenneth Aksel Kristensen, en av Statoils selskapsrepresentanter på fartøyet, i pressemeldinga.

Polarled blir den djupeste rørledninga på norsk sokkel: Ved Aasta Hansteen-feltet skal de ned på 1.260 meter. Ifølge Statoil er det første gang i verden at et  rør på 36 tommer i diameter legges så djupt.

Skytteltrafikk

Rørleggingsmaskina Solitaire trenger over 300 rør hver eneste dag, det vil to til tre båtlaster om dagen. Seks båter går i skytteltrafikk for å sikre tilførselen.

- Vi har gjort grundige undersøkelser av havbunnen i forkant for å finne beste ruten og blant annet unngå koraller og store steiner, forteller Arne Fosse, Statoils leder for konstruksjonsarbeidet i Polarled.

Sparer penger

Etter perioder med dårlig vær i starten, like etter inntrekking ved Nyhamna i mars, har prosjektet gått veldig bra, også økonomisk, sier prosjektleder Alfred Øijord:

- Vi ligger an til å levere langt under budsjett. Opprinnelig investeringsbudsjett for rørledningsprosjektet var 11,1 milliarder kroner. Nå forventer vi  et investeringsnivå rundt 7,5 milliarder kroner.  Dette skyldes god planlegging, god markedskunnskap og god gjennomføring. Basert på dette har vi også kunnet treffe markedet med hensyn til  kapasitet og pris.

Bygger  for framtida

Ved oppstart  er det kun gassen fra Aasta Hansteen som vil bli  transportert gjennom Polarled til Nyhamna. Men røret har plass til mer:

- Vi har derfor installert seks tilknytningspunkter, kall det framtidige påkjørsler til den nye motorveien for gass, sier Håkon Ivarjord oppdragsleder for Polarled Utviklingsprosjekt, i pressemeldinga.

- Med Polarled åpner vi for eksport av gass til Europa fra et helt nytt område, og med infrastrukturen på plass vil det også bli  mer attraktivt å lete i nærområdet, sier han.

Døgndrift

I  et kontrollrom akter sitter Max Misund fra Midsund og stirrer på en skjerm.

Det er svært god kvalitet på sveisingen, sier han:

- Nå har vi sjekket over 14.000 sveiser og har en reparasjonsrate på 0,6 prosent. Det er veldig bra, sier han i pressemeldinga.

I havet har de fått et lite væravbrudd på et par dager, før rørleggingen startet opp igjen.

FAKTA om Aasta Hansteen-feltet og Polarled

* Aasta Hansteen-feltet skal driftes fra Harstad. Forsyningsbasen plasseres i Sandnessjøen og helikopterbasen i Brønnøysund.

* Gassfeltet planlegges utbygd med en Spar-plattform, en flytende installasjon med vertikalt sylindrisk skrog forankret til havbunnen.

* Polarled er en ny 480 kilometer lang gassrørledning fra Aasta Hansteen til Nyhamna i Møre og Romsdal. Rørledningen er løsningen for å bygge ut Aasta Hansteen og andre felt i Norskehavet.

* Prosjektet omfatter utvidelsen som ble gjort i sommer på Nyhamna.

* Et eget rør mellom Polarled og Kristin-plattformen vil knytte ny infrastruktur til eksisterende infrastruktur på Haltenbanken (Åsgard Transport).

* I tillegg skal det forberedes for tilkobling av eksisterende og fremtidige funn i området.

Kilde: Statoil