Ny rekord for flyplassen

Første måned med over 50.000 reisende over Molde lufthavn Årø.
Nyheter

Juni ga en økning i antall reisende over Molde lufthavn med 7,5 prosent, og totalt reiste 50.324 passasjerer over lufthavnen i løpet av måneden.

- Dette er ny rekord for en enkeltmåned for andre måned på rad, forteller lufthavnsjef John Offenberg.

Han sier videre at trafikken på Årø utvikler seg sterkere enn landet for øvrig.

- Innenlandstrafikken endte med ei økning på 5,5 prosent, til 43.378 passasjerer.

Trondheim og Stord

Offenberg forteller at det var flere årsaker til den kraftige økninga, men at det hovedsakelig skyldes at ruta mellom Molde og Trondheim ikke var i drift samme tid i fjor.

- Ruta mellom Molde og Stord for arbeidere på Nyhamna er også nytt. I tillegg ser vi en hyggelig oppgang også på Molde-Oslo, til tross for at det ble tilbudt vesentlig færre seter på ruta sammenlignet med forrige år.

Ny utenlandsrute

For utenlandstrafikken var det rutene til Gdansk (ny) og Kreta (lengre sesong) som sto for økningen, mens kortere Alicante-sesong og bortfall av københavnruta virket motsatt vei.

- Like fullt holdt dette til en pen økning på 21,8 prosent til 6.946 passasjerer, sier lufthavnsjefen.

Nedgang på Vigra

Lufthavnsjef på Ålesund lufthavn Vigra, Tor Hånde, forteller i ei pressemelding at det for første gang på flere år at lufthavna har nedgang på utenlandsflygningene.

- Til sammen reiste 29.722 passasjerer direkte til eller fra utlandet i juni 2015. Det er en tilbakegang på 11 prosent sammenlignet med juni 2014. Årsaken til svikten er at chartertrafikken har blitt redusert sammenlignet med sommeren 2014. Reisemålene Mallorca og Bodrum tilbys ikke fra Vigra i år, og antall avganger til Antalya er redusert som følge av at oppstarten av sesongen i år var senere enn i fjor.

Innenlandstrafikken ble i juni redusert med 1,4 prosent.

Totalt reiste 103.366 passasjerer over Vigra i juni. Det er en reduksjon på 4,3 prosent. Hittil i år er det totalt en reduksjon i antall passasjerer på 2,3 prosent.

For Kristiansund lufthavn Kvernberget ble det i juni registerert 35.451 reisende. Dette er en nedgang på 6,7 prosent fra samme periode i fjor.