Refser Statnett for nedprioritering av Nyhamna

Krever rask bygging av ny kraftlinje til Nyhamna.

Trenger kraft: Gassmottaksanlegget på Nyhamna har vært ute av drift ved flere anledninger som følge av uvær eller mangel på krafttilførsel.  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

Organisasjonen Norsk olje og gass er bekymret over det de mener er manglende prioritering av forsterkning av strømforsyning til gassprosesseringsanlegget på Nyhamna.

Det var Teknisk Ukeblad som først omtalte saken.

- Det er bekymringsfullt når Statnett i sin presentasjon av Nettutviklingsplanen antyder at det ikke er aktuelt å prioritere en forsterkning av forsyningen til Nyhamna i førstkommende 5-årsperiode, skriver organisasjonen i en høringsuttalelse.

Statnett planlegger å legge fram en konseptutvalgutredning (KVU) om bygging av ny 420 kV-linje for tosidig forsyning av Nyhamna i høst.

Da Statnett presenterte sin nettutviklingsplan på høring i april sa konserndirektør Bente Monica Haaland ifølge tu.no at det er for tidlig å si om det vil være behov for prosjektet på Nyhamna, og når det eventuelt vil kunne bygges.

Det får Norsk olje og gass til å fyre på alle plugger.

- Vi forventer at Statnett prioriterer forbedringstiltakene i KVU-en slik at tiltak som sikrer kraftleveransene til Romsdalshalvøya og til gassbehandlingsanleggene på Nyhamna kan gjennomføres raskt.

Slutter seg til kritikken

Kitty Eide, kommunikasjonssjef for drift og prosjekt i Shell sier til Rbnett at selskapet, som er medlem i Norsk olje og gass, stiller seg "fullt ut bak uttalelsen fra Norsk olje og gass."

- Hyppige og potensielt langvarige strømbrudd utgjør en omdømmerisiko,  både for oss som gasselgere, men også for Norges posisjon som en stabil og pålitelig leverandør.

Hun mener en forsterkning av strømforsyninga til Nyhamna vil ha positive bivirkninger for hele regionen.

- Den beste løsningen er en ringforbindelse. Det gir dobbelsidig forsyning til Nyhamna. Dette styrker også det gjennomgående sentralnettet i Møre og Romsdal og forsyningssikkerheten i regionen. Tid er viktig, en robust løsning må realiseres så raskt som mulig, sier Eide.

Vil ikke tidfeste prosjektet

Etter planen skal Nettutviklingsplanen til Statnett leveres til Olje- og energidepartementet (OED) i høst, med påfølgende høringer. På bakgrunn av dette skal departementet gi sin uttalelse om det foreslåtte konseptet.

Først da kan prosessen med å lage melding og konsesjonssøknad starte. Dermed kan prosjektet ikke tidfestes ennå, forteller kommunikasjonssjef Martha Hagerup Nilson i Statnett.

Hun vil ikke spekulere i om kraftlinjen kan stå klar om fem år, slik Norsk olje og gass krever.

Nyhamna har ved flere anladninger fått problemer som følge av for dårlig strømtilførsel, og har blant annet blitt satt ut av drift flere ganger på grunn av uvær. Hyppige utkoblinger og lang nedetid førte til at Shell krevde Statnett for gigantsummen 659 milllioner kroner.