Ingen smilefjes for sammenslått Nordmøre

Telemarksforsking med de to første delrapportene.
Nyheter

Orkidé har nå mottatt de to første delrapportene de har bestilt fra Telemarksforsking. Fire delrapporter og en sluttrapport skal analysere de ulike modellene for kommunesammenslåing.

Totalt for samfunnsutvikling og økonomi kommer bare to av alternativene ut med smilefjes i Telemarksforskings barometer. Begge befinner seg lengst nord i fylket.

Under kollegiemøtet på Sunndalsøra presenterte Telemarksforskning fredag de to første delrapportene om samfunnsutvikling og økonomi for ORKidé.

- Når det gjelder samfunnsutvikling og økonomi er det til dels store forskjeller mellom alternativene, sier Anja Hjelseth, prosjektleder for utredningen hos Telemarksforskning.

Det er flere faktorer som er viktige i de første delrapportene.

- Det går blant annet på befolkningsgrunnlag, overkommelige avstander innad i en ny kommune, interaksjon mellom kommunene på arbeidsmarkedet i dag og god økonomistyring, sier Hjelseth. Hun påpeker at det foreløpig ikke er mulig å gi noe entydig svar på hvilke strukturalternativ som vurderes som best.

Større kommune scorer best

I undersøkelsen om samfunnsutvikling scorer sju av de 13 alternativene 50 av 80 poeng. Blant dem er tre Kristiansund-alternativer: Med Averøy, Gjemnes og Tingvoll, et alternativ med de samme kommunene pluss Halsa og Eide og et alternativ der Eide erstattes av Aure og Smøla.

Slik scorer alternativene for samfunnsutvikling:

Alternativ 2 - Kristiansund, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Halsa, Aure og Smøla  - 50

Alternativ 3 – Kristiansund, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Halsa og Eide - 50

Alternativ 4 - Kristiansund, Averøy, Gjemnes, Tingvoll - 50

Alternativ 8 - Surnadal og Halsa - 50

Alternativ 9 - Surnadal og Rindal  - 50

Alternativ 11 - Sunndal, Nesset og Tingvoll - 50

Alternativ 13 - Eide, Fræna og Averøy - 50

Alternativ 1 - Storkommune Nordmøre – Kristiansund, Averøy, Eide, Gjemnes, Tingvoll, Aure, Smøla, Halsa og Surnadal - 45

Alternativ 5 - Hemne, Hitra, Aure, Smøla og Halsa - 40

Alternativ 7 - Averøy og Eide - 30

Alternativ 10 - Sunndal og Surnadal - 25

Alternativ 6 - Aure, Smøla og Halsa  - 20

Alternativ 12 - Sunndal og Oppdal  - 20

9 middels - fire dårlige

- Resultatet er at ni alternativer har fått middels score og fem alternativer har fått dårlig score. Arbeidet for kommunene nå blir å vurdere fordeler og ulemper opp mot hverandre, skriver Telemarksforsking i sin rapport.

- Vår vurdering er at flere kommuner har utfordringer i dag med å ha tilstrekkelig kapasitet innenfor samfunnsutvikling. Kommunesammenslåing vil i alle alternativene føre til et større fagmiljø, og for mange mindre sårbarhet enn det en har i dag. Kommunene i utredningen hører til flere forskjellige bo- og arbeidsmarkedsregioner, og i flere av alternativene er vil de interne reiseavstandene være store. Det bidrar til at ingen av alternativene scorer opp mot maksimalt når det gjelder samfunnsutvikling. Framtidige samferdselsinvesteringer og endret kommunikasjonsmønster vil kunne endre på dette, og vil kunne ha innvirkning på hvordan innbyggerne ønsker å bo og arbeide i framtida, skriver forskerne.

Smilefjes lengst nord

På økonomi er det to smilefjes: Halse, Smøla, Aure, Hemne og Hitra (75) samt et alternativ med bare Surnadal og Halsa (70). Alle de andre scorer middels.

Alternativ 5 - Hemne, Hitra, Aure, Smøla og Halsa - 75

Alternativ 8 - Surnadal og Halsa - 70

Alternativ 3 – Kristiansund, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Halsa og Eide - 60

Alternativ 9 - Surnadal og Rindal  - 60

Alternativ 1 - Storkommune Nordmøre – Kristiansund, Averøy, Eide, Gjemnes, Tingvoll, Aure, Smøla, Halsa og Surnadal - 55

Alternativ 6 - Aure, Smøla og Halsa  - 52,5

Alternativ 11 - Sunndal, Nesset og Tingvoll - 52,5

Alternativ 2 - Kristiansund, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Halsa, Aure og Smøla  - 50

Alternativ 13 - Eide, Fræna og Averøy - 50

Alternativ 12 - Sunndal og Oppdal  - 47,5

Alternativ 7 - Averøy og Eide - 45

Alternativ 10 - Sunndal og Surnadal - 37,5

Alternativ 4 - Kristiansund, Averøy, Gjemnes, Tingvoll - 35

Bedre uten Eide

For storkommunene med Kristiansund, scorer alternativet uten Eide bedre enn det med Eide. Begge forslagene som involverer Eide/Averøy/Fræna scorer dårligere enn de andre alternativene.

Kommunene har i dag ulik praksis for utskriving av eiendomsskatt. Kristiansund, Averøy, Gjemnes, Sunndal, Surnadal, Halsa, Hemne og Oppdal har eiendomsskatt i hele kommunen, mens Nesset, Fræna, Tingvoll, Rindal, Smøla, Aure og Hitra har eiendomsskatt kun på verk og bruk. Nesset og Fræna har innført eiendomsskatt i hele kommunen fra 2015. Eide har ikke innført eiendomsskatt.

- Det er ikke bare områdene som eiendomsskatten blir skrevet ut for som må harmoniseres ved en sammenslåing, også nivået/takstgrunnlaget på eiendomsskatten må harmoniseres ved en kommunesammenslåing, skriver Telemarksforsking.

To rapporter i høst

De to andre delrapportene kommer ut over høsten og sluttrapporten vil foreligge i begynnelsen av november.

- Dette er viktige faglige innspill til den videre diskusjonen i kommunene. Sammen med de to siste delrapportene og sluttrapporten som vi får i november så vil de gi et godt faktagrunnlag for å diskutere fremtidens kommunestruktur på Nordmøre, sier ORKidé-leder Ingunn Golmen.