– Ingen planer om å bidra i prosessen

Ralph Herter viser til enstemmighet blant legene i Kristiansund.

Ralph Herter presenterer protokollen fra allmøte blant legene i Kristiansund i slutten av april. Arkivfoto: Per Tormod Nilsen 

Nyheter

Under styremøtet i Helse Møre og Romsdal sa overlege Kirsti Sevaldsen at det er på tide at Kristiansund blir med i prosjektorganisasjonen for et nytt sjukehus.


Her skal sjukehuset prosjekteres

Strandheim på Hjelset blir prosjektkontor for sjukehuset fra 1. september.


Det har fått en annen overlege i Kristiansund, Ralph Herter, til å reagere.

«Illegitim og manipulert skinnprosess»

– Det som skjedde i styremøtet gjør at legene ved Kristiansund sykehus ønsker å presisere vårt standpunkt – slik det framgår av protokollen etter et legemøte 22. april, sier Herter.

I protokollen går det blant annet fram at de karakteriserer tomtevalget som en «illegitim og manipulert skinnprosess».


Helse Midt vil ikke diskutere tomtevalget

Orkide vil ha forklaring på prosessen.


Og det er ikke snakk om å delta i noen prosess:

– Prosessen må stoppes

– Vi mener at fellessykehusprosessen må stoppes for å skape ro og eksisterende fire sykehus drives videre, står det i protokollen.

– Det kan ikke ventes samarbeid/positive bidrag fra leger Kristiansund sykehus for å realisere nytt sykehus på Hjelset, uttalte legene i april.

Høstet ros

Kirsti Sevaldsen høstet ros hos mange for at hun i styremøtet tok til orde for å opptre som fagfolk i prosessen:

– Det er på tide Kristiansund blir med. Jeg mener ikke å si at prosessen fram til tomtevalget var god, men nå må vi komme oss videre. Kristiansund må på banen, ikke stå igjen på perrongen når toget går. Vi er ikke politikere. Det er viktig at vi som fagfolk sørger for at pasientene får et godt behandlingstilbud. Da bør vi delta i prosjektorganisasjonen. Jeg skal gjøre det jeg kan for at vi i Kristiansund skal bli med. Og jeg legger til grunn at det skal være transparente prosesser, sa Kirsti Sevaldsen i styremøtet.


– Kristiansund må med i planleggingen

- Nå må vi komme oss videre, sier overlege og styremedlem Kirsti Sevaldsen.


Her er protokollen fra legemøtet

Her er protokollen fra legemøtet 22.april kl. 15-16 i auditoriet på Kristiansund sykehus:

«Vår vurdering av prosessen siden nov/des 2014:

• Legene gir full støtte til fremført kritikk fra tillitsvalgte i Kr.sund, Ålesund og Volda og vurderer denne styrket etter Kontrollhøringen på Stortinget. En illegitim og manipulert skinnprosess ledet frem til tomtevedtaket i desember.

• Det er årsaken til manglende aksept for tomtevedtaket og en videre felles plattform har blitt ødelagt. Advarslene ble gitt i desember før vedtak og foreslått utsatt tomtebeslutning, men disse ble ikke hørt. Den krevende historien tilsier at man skulle håndtert denne prosessen med største kløkt.

• Det må tas et oppgjør med ukulturen i HMN. Introduksjon i lukket møte av et «cluster-sykehus» med funksjonsfordeling som avgjørende premiss for tomtelokalisering i sluttfasen av prosessen i 2014: Grovt uryddig i seg selv og det er heller ikke utredet. Umulig for oss å ha tillit til videre fellessykehusprosess.

Konsekvenser:

• Det kan ikke ventes samarbeid/positive bidrag fra leger Kr.sund sykehus for å realisere nytt sykehus på Hjelset. Dette pga den dype tillitskrisen, vedvarende uro som HMN ikke erkjenner/håndterer, svært krevende økonomi og risiko for å miste verdifull kompetanse gjennom etablering av konkurrerende virksomhet.

• Vi mener at fellessykehusprosessen må stoppes for å skape ro og eksisterende 4 sykehus drives videre, da det har blitt umulig å ha tillit til ryddige og legitime prosesser. Sykehusprosessene i 2005, 2009/10 og 2014 viser at Helse Midt-Norge er ute av stand til å opptre ryddig. På et senere tidspunkt kan man på nytt vurdere/utrede fellessykehus hvis forholdene ligger til rette.

• Det er enstemmighet på at legene fra Kr.sund sykehus ikke skal bidra i prosesser, gruppearbeider etc. i pågående konseptfase av SNR på Hjelset.»