Tror gigantprosjekt kommer

Oljerådgiver Helge Hegerberg tror gigantprosjektet Ormen Lange undervannskompresjon, som ble satt på vent i fjor, blir tatt opp igjen raskt. Det vil gi økt aktivitet på Nyhamna.
Nyheter

Det dreier seg om et prosjekt til mange milliarder. Åsgard undervannskompresjon, som nå er under oppstart, kom til sammenlikning på 18 milliarder kr.

 – Det haster med å få kompresjon på Ormen Lange-feltet. Det er ikke slik at en har et langt tidsvindu foran seg., sa oljerådgiver Helge Hegerberg i Kristiansund kommune under et møte i olje- og gassforumet Petropolen i Molde torsdag. 

Han tror Ormen Lange kompresjon får oppstart i 2018 og vil komme i drift i 2020-2021.

Nyhamna til 2070

I ei blytung tid for petroleumsnæringa, synliggjorde han lys i tunnelen for forsamlinga – og listet opp utbyggingsprosjekt i Norskehavet fram til 2021 med investeringer på totalt 175 milliarder kr.

– Med dette ressursanslaget vil Nyhamna og Vestbase være i drift til 2070, sa Helge Hegerberg, som   samtidig orienterte om det store leterushet som pågår på Haltenbanken – og leteaktiviteten i området rundt Aasta Hansteen-feltet i Vøring-området.

Mange prosjekt

Ormen Lange kompresjon var et av de kommende store investeringsprosjektene Helge Hegerberg listet opp. Han trakk videre fram Åsgard undervannskompresjon, Polarled-røret som er under legging, Aasta Hansteen-utbyggingen, de kommende prosjektene Snilehorn, Maria, Zidane, «Njord Future», Pil og Bue, Fogelberg og Trestakk.

Helge Hegerberg opplyste at Plan for utbygging og drift av gassfeltet Zidane kommer tidlig i 2016. Gassen fra Zidane, med Dea som operatør, vil bli ført gjennom Polarled-røret til Nyhamna.

Nyhamna-pilot

Bakgrunnen for kompresjonsprosjektet på Ormen Lange, er at det i framtida vil kreves trykkstøtte for å få opp gassen. Årsaka er at trykket i reservoaret faller etter hvert som gassen tas opp.

Shell har vurdert to alternativ: Det ene er kompressorer på en plattform ute i havet. Det andre er kompressorer nede på havbunnen.

Selskapet bygde opp et stort fullskala testanlegg med basseng på Nyhamna for testing av undervannskompresjon. 

Parallelt med Shell har Statoil utviklet et prosjekt for undervannskompresjon på Åsgard-feltet, som nå er på veg over i driftsfasen. Åsgard undervannskompresjon skal gjøre at en får ut 250 millioner fat olje ekstra fra feltet.

–Åsgard undervannskompresjon kommer også til å sette standard for det som vil skje på Ormen Lange, sa Helge Hegerberg.

Petoro imot

Han viste til at helstatlige Petoro, største eier i Ormen Lange, var imot at undervannskompresjonsprosjektet skulle settes på hold, mens Shell, Statoil og Dong ville utsette det.

– Prosjektert er på sporet igjen i Ormen Lange-lisensen. Prosessen har begynt, slik at en kan få til kompresjon på Ormen Lange innen rimelig tid. En må sørge for at hele feltet blir skikkelig drenert. og at verdiene der blir tatt ut, sa Helge Hegerberg.