– Det ble kanskje ikke nøyaktig nok

Orkidé-lederen har ikke tall som viser at Kristiansund og Molde sjukehus var like store. Nå skal hun finne dem fram.

– Jeg skrev manus til stortingshøringa en sein kveld, og det ble kanskje ikke nøyaktig nok. Det beklager jeg. Men ut fra det jeg har fått presentert tidligere, oppfattet jeg Molde og Kristiansund som ganske like i utgangspunktet, sier Ingunn Golmen.  

Nyheter

På stortingshøring tirsdag om helseforetaksmodellen, sa Orkidé-leder Ingunn Golmen dette:

«I utgangspunktet var Molde og Kristiansund like store. Over tid har Molde systematisk blitt bygd opp, og Kristiansund bygd ned, slik at vi nå har en fordeling der Kristiansund har om lag 600 ansatte og Molde om lag 1100.»


– Golmen feilinformerte på Stortinget

Dahl: – Opplysningene som Orkidé-lederen ga til Stortinget var feil. Slikt er uakseptabelt.


Ingunn Golmen i høring på Stortinget 19. mai – «Kristiansund sykehus og Molde sjukehus var i utgangspunktet like store»: Se innlaget her!

Glemte «omtrent»

– Når var Molde og Kristiansund sjukehus like store, Golmen?

– I manuset står «omtrent like store», men i farta forsvant «omtrent». Jeg hadde ikke eksakte tall, for dette skulle ikke være noen nøyaktig historikk. Høringa dreide seg først og fremst om helseforetaksmodellen, sier hun.

– Men på en offentlig høring, er det ikke viktig at det du sier er korrekt?

– Jeg skrev dette en sein kveld, og det ble kanskje ikke nøyaktig nok. Det beklager jeg. Men ut fra det jeg har fått presentert tidligere, oppfattet jeg Molde og Kristiansund som ganske like i utgangspunktet. Men siden flere har ringt om dette, har jeg satt i gang noen til å finne ut mer.

– I 1971 hadde Molde 374 senger, og Kristiansund 223 – er det dette du mener er omtrent like stort?

– Nei, det er en vesentlig forskjell. Jeg forstår at dette nå gjøres til en sak om at jeg har misleda komiteen. Men det var altså ikke min hensikt. Poenget var å få fram at vi har dårlig erfaring med helseforetaket. Derfor ønsker vi å støtte en ny lov med mer folkevalgt styring i helseforetaka på alle nivå. Det var det høringa handlet om, sier Golmen.

– Det jeg sa om Molde og Kristiansund, var ment som en bakgrunn, og ikke tenkt som noen fagopplysning.

--------------

Sjukehusstatistikk:

Antall behandlete pasienter ved sjukehusa i Molde (M), Kristiansund (K) og Ålesund (Å) på 1970-tallet:

70: M 9056 K 4962 Å 7050

71: M 9338 K 5124 Å 8920

75: M 10372 K 5538 Å 13094

79: M 10950 K 4939 Å 11441

Antall årsverk ved sjukehusa (ikke ansatte) inkludert lange fravær viser nedgang i Molde, oppgang i Kristiansund for disse åra: 

2008: M 953 K 467 Å 1427

2009: M 791 K 502 Å 1528

Kilder: Norges offisielle statistikker / SSB