Brunvoll er med

Tidenes største forskningsprosjekt

Høgskolen og NTNU får 25,6 millioner. Skal forske fram økt konkurransekraft i næringslivet.
Nyheter

Det er høgskolens uavhengige nettavis Panorama som torsdag forteller dette.

Høgskolen i Molde og NTNU har i samarbeid sluppet gjennom nåløyet med sin søknad til Forskningsrådets BIA-program (Brukerstyrt innovasjonsarena). Søknaden gjelder støtte til forskningsprosjektet med det litt kryptiske navnet «Manufacturing Network 4.0», eller "Produksjonsnettverk 4.0."

Dette er det største forskningsprosjektet som forskermiljøet i Molde har ledet noen gang, ifølge Panorama. Det består av fire såkalte arbeidspakker. Disse er verdikjededesign og lokalisering, innovasjon i produksjonsnettverk, framtidens produksjon, og bruk av IKT for å øke effektiviteten.

Outsourcing ikke bare lurt

Førsteamanuensis Lise L. Halse ved høgskolen forteller til Panorama at prosjektet handler om å få til nyskapning og effektiv produksjon i Norge. Halse, som skrev søknaden sammen med kolleger ved NTNU, sier også:

- Særlig på 90-tallet var outsourcing av produksjon til lavkostland populært, men outsourcing er ikke nødvendigvis en god strategi på lang sikt. Det medfører blant annet fare for at man mister produksjonskompetanse.

Det er Halse som skal lede prosjektet. Det skal gå over fire år, og er finansiert med 20 millioner kroner fra Forskningsrådet og 5,6 millioner kroner fra bedrifter og næringsklynger i Møre og Romsdal, ifølge Panorama.

Brunvoll er med

– Det meste av prosjektmidlene går til å finansiere industrirelevante stipendiatstillinger –  to i Molde og to i Trondheim, med også Sintef og Møreforsking er med i prosjktet.

Flere bedrifter fra hele fylket har skrevet intensjonsavtaler om å være med, blant dem Brunvoll i Molde. Næringsklyngene Norwegian Rooms og iKuben er også med. Initiativet kom for øvrig fra iKuben.

- Fjær i hatten

Halse ser det som svært positivt at de involverte bedriftene som ser nødvendigheten av å investere i framtida og øke sin konkurransekraft i en situasjon som økonomisk utfordrende. Og:

– For moldemiljøet er det selvsagt en fjær i hatten å få lede et så stort prosjekt, og så er samarbeidet mellom Molde og Trondheim viktig. Bedriftene og klyngene som er med kommer fra Sunnmøre, Romsdal og Nordmøre, så her er det forbrødring i fylket og samarbeid mellom akademia og næringsliv, sier Halse.

Mange søkere

Opprinnelig kom det inn 125 søknadsskisser til BIA-programmet, men bare 15 gikk igjennom, sier spesialrådgiver Sven Samuelsen i Forskningsrådet til Panorama. Han omtaler høgskole- og NTNU-prosjektet som spennende.

– Det er skjer mye ute i verden på produksjon, så prosjektet er sånn sett veldig aktuelt. Her er det bedriftenes behov – dedikerte bedrifter som vil tette kompetansehull – som er i førersetet.  Prosjektet er en god mulighet til å rigge seg til for å være attraktiv i EUs rammeprogram Horizon 2020, og vil være nyttig i både regional og nasjonal sammenheng, sier Samulsen.

En svært velformulert søknad og en spennende kombinasjon av bedrifter og næringsklynger bidro til at prosjektsøknaden vant fram, sier han.