Atlanterhavstunnelen kan bli gratis å passere i 2025

Trafikkøkning veier opp for inntektstapet på elbiler

Atlanterhavstunnelen, mellom Averøy og Kristiansund, kan notere seg for gode tall.  Foto: Oddbjørn Harnes

Nyheter

Bommen mellom Averøya og Kristiansund kan rives etter 16 år, to år tidligere enn planlagt, viser en ny prognose. Det betyr at trafikantene kan se fram til å kjøre bompengefritt en eller annen gang i 2025.

– Dette er i samsvar med forrige prognose laget for om lag ett år siden, bekrefter daglig leder Arve Mjelva overfor Tidens Krav.

Ifølge Mjelva er gjennomsnittsinntekten per passering lavere enn tidligere forventet på grunn av alle elbilene som kjører gratis gjennom bomstasjonen. Men samtidig er trafikken større, slik at i sum er ikke prognosen vesentlig endret fra tidligere år.

Den nye prognosen er laget i forbindelse med styremøte 9. april og forestående generalforsamling i Atlanterhavstunnelen AS.

Tilbakebetaling

Av årsberetningen går det ifølge Tidens Krav fram at dersom økonomien i prosjektet skulle bli bedre enn forutsatt, skal innsparingen fordeles mellom trafikantene, som får kortere bompengeperiode, og Averøy og Kristiansund kommuner, som får hele eller deler av sitt tilskudd på drøyt 131 millioner kroner tilbakebetalt.

Egentlig ligger Atlanterhavstunnelen an til å bli nedbetalt på 14 år, det vil si fire år tidligere enn opprinnelig forutsatt. Men klausulen om tilbakebetaling, gjør at bompengeinnkrevingen vil bli videreført med to år.

430 millioner kroner

Selskapet har en gjeld på 430 millioner kroner etter en reduksjon på 37 millioner kroner i 2014. Finanskostnadene var på rundt 18,5 millioner kroner.